Γνωρίζετε γιατί το χωριό Λάππα, ονομάστηκε έτσι;

ΛΑΠΠΑ – Από που προήλθε το όνομα του! 
Το «αλίευσε» ο Κώστας Νιφορόπουλος από το εξαιρετικό περιοδικό »

ΠΟΛΙΤΕΙΑ΄΄politeiamag.blogspot.gr στο άρθρο του φίλου του και επί πενταετία συγκατοίκου του Κώστα Παπαγιαννόπουλου (Αρχαιολόγος-Ιστορικός).
»Μετά την Επανάσταση [ 1821] ο μύλος [ Μπακούλια ] περιήλθε στην οικογένεια Λάππα. Η οικογένεια είναι γνωστή για την ενασχόλησή της με το επάγγελμα του μυλωνά. Ένας άλλος μύλος της οικογένειας αυτής ήταν στη θέση του σημερινού χωριού Λάππα, που τότε δεν ήταν κατοικημένη. Από την οικογένεια Λάππα πήρε το όνομά του το κατοπινό χωριό. …»