Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τον «Κλεισθένη Ι» και γι’ αυτά που μένουν να γίνουν

Οι Οικολόγοι Πράσινοι χαιρετίζουν την υπερψήφιση της απλής αναλογικής για την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, την καθιέρωση τοπικών δημοψηφισμάτων, την απεξάρτηση των τοπικών ψηφοδελτίων από τα κεντρικά, αλλά και την κατάτμηση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών της Αττικής και μάλιστα με σημαντικές πλειοψηφίες στη Βουλή. Εκτιμούν ότι αποτελούν σημαντικά βήματα προς τη βιωσιμότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα από την ενίσχυση της δημοκρατίας, της συμμετοχής και των συνεργασιών με διαφάνεια.

Καταγράφουν παράλληλα και τα επόμενα απαραίτητα βήματα που πρέπει άμεσα να προχωρήσουν:

– Η αναθεώρηση του Συντάγματος, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για την ουσιαστική αποκέντρωση δραστηριοτήτωνπρος την τις αιρετές Περιφέρειες και τους Δήμους, αλλά και τη δημιουργία των απαραίτητων δομών συντονισμού μεταξύ τους

– Η σύσταση γραφείων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σε κάθε Δήμο και Περιφέρεια. σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των υπηρεσιών πρασίνου και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πολεοδομίας και πολιτικής προστασίας,

– Η δημιουργία γραφείων ή τμημάτων για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και επιχειρηματικότητας (Κ.ΑΛ.Ο.), στα πλαίσια των διευθύνσεων απασχόλησης ή δια βίου μάθησης.

– Η δημιουργία και ενεργοποίηση συμβουλίων νεολαίας, με συγκεκριμένο και ουσιαστικό ρόλο δυνατότητα παρέμβασης σε πολλά και κρίσιμα τοπικά ζητήματα.

– Η αλλαγή του τρόπου καθορισμού ανταποδοτικών τελών στον τομέα καθαριότητας, ώστε να δημιουργηθούν σοβαρά κίνητρα ενθάρρυνσης για τη μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

– Η κατοχύρωση στην πράξη της νησιωτικότητας.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι ανοίγουν από την  πλευρά τους τον δημόσιο διάλογο για τα θέματα αυτά, προσκαλώντας ενεργούς πολίτες και οργανώσεις τους, αυτοδιοικητικές παρατάξεις και τα πολιτικά δημοκρατικά κόμματα, σε σχετικές συζητήσεις.

 

 

ecogreens-gr.org