Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε την χορήγηση εννέα εφάπαξ βοηθημάτων

Από το μετοχικό ταμείο της Αεροπορίας, ανακοινώθηκε σήμερα η απόφαση να εγκριθεί χορήγηση εννιά (9) εφάπαξ βοηθημάτων.

Την ανακοίνωση υπογράφει ο Αντισμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Καλενδέρης, Διευθυντής του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας  της Πολεμικής Αεροπορίας (Ε.ΛΟ.Α.Α).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με την υπ΄ αριθμ. 07/10-9-19 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, εγκρίθηκε η χορήγηση εννιά (9) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.δ.398/74) με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 8607/19-7-19 έως Νο 9532 /27-8-19.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από το προσωπικό του Ε.ΛΟ.Α.Α για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά παρέχονται στην ιστοσελίδα της Π.Α (www.haf.gr), στον σύνδεσμο Μ.Τ.Α/Ε.ΛΟ.Α.Α.

 

 

via