Ηλεία: “Φτερά” κάνουν χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς αγροτών!

Προ εκπλήξεως έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα αρκετοί αγρότες δικαιούχοι επιδοτήσεων/αποζημιώσεων, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι έχουν ‘πετάξει’ χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς με τελικό αποδέκτη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων!

Από τις αρχές Απριλίου μέχρι και σήμερα αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι μεταβαίνουν με τα βιβλιάρια τραπέζης ανά χείρας στην τράπεζα Πειραιώς ή ακόμη και στην Ομάδα Παραγωγών Αμαλιάδας, προκειμένου να ‘διαλευκάνουν’ γιατί έχουν αφαιρεθεί χρήματα από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με κωδικό επιστροφής προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ήταν δεσμευμένα

Εύλογη απορία εάν σκεφτεί κανείς ότι πρόκειται για χρήματα τα οποία ήταν μεν στους λογαριασμούς τους την τελευταία δεκαετία περίπου, ήταν όμως δεσμευμένα και πλέον, ανάλογα με το εάν κρίθηκαν δικαιούχοι ή όχι, θα πρέπει είτε να πάρουν τα χρήματα είτε να τα… επιστρέψουν στο ελληνικό δημόσιο!

Το όλο θέμα σχετίζεται με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ.: 637/29866/2017 που εξέδωσε στα μέσα Μαρτίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου. Τότε, όλοι στάθηκαν στη μία παράμετρο, όπως και οι σχετικές ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δηλαδή με τη συγκεκριμένη απόφαση επιλύεται ένα χρονίζον πρόβλημα που αφορά 26.613 αγρότες, οι οποίοι επρόκειτο να λάβουν τα υπόλοιπα το ποσών που δικαιούνται, συνολικού ύψους 7,34 εκ. ευρώ και τα οποία παρέμεναν δεσμευμένα από δεκαετίας και πλέον.

Μόνο που με τη συγκεκριμένη απόφαση ενεργοποιήθηκε η διαδικασία και για την επιστροφή χρημάτων στο ελληνικό δημόσιο. Κάτι το οποίο δεν αντιλήφθηκαν οι δικαιούχοι οι οποίοι, τώρα ψάχνουν να δουν τι χρήματα αφαιρούνται από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Τα οποία ήταν μεν δεσμευμένα και δεν μπορούσαν να κάνουν χρήση, ήταν όμως χρήματα τα οποία αποτυπώνονταν στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η διαδικασία

Η Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε τον Μάρτιο, αφορά την επιστροφή ταμειακών διευκολύνσεων/ προκαταβολών που δόθηκαν από 1/1/2004 μέχρι 31/12/2015 από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς σε αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων/ αποζημιώσεων οι οποίοι δεν έκαναν χρήση των ταμειακών διευκολύνσεων (Επιστροφή Ταμειακών Διευκολύνσεων/ προκαταβολών ).

Εν ολίγοις, η Αγροτική Τράπεζα χορηγούσε επιδοτήσεις / αποζημιώσεις και πάγια τακτική ήταν η χορήγηση προκαταβολών με τη δέσμευση των λογαριασμών και την υπογραφή από την πλευρά των δικαιούχων κατά την εκκαθάριση και σε περίπτωση που είχαν λάβει περισσότερα χρήματα από αυτά που τους αναλογούσαν, θα γινόταν η επιστροφή προς την αρμόδια αρχή.

Ανάμεσα στις υπόλοιπες πιστώσεις στην περιοχή της Ηλείας είχαν πιστωθεί χρήματα σε αρκετούς λογαριασμούς μετά τις φωτιές του 2007 για τους πυρόπληκτους.

Στις 27 Ιουνίου του 2016 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζήτησε την άμεση διακοπή καταβολής πάσης μορφής ταμειακών διευκολύνσεων/ προκαταβολών από την Τράπεζα Πειραιώς προς δικαιούχους ενισχύσεων/ αποζημιώσεων παρελθόντων ετών και ειδικότερα για τις καταβληθείσες κατά την χρονική περίοδο 1/1/2004 μέχρι την 31/12/2015.

Ουσιαστικά το Υπουργείο ζήτησε να ‘κλειδώσει’ το σύστημα για να γίνει έλεγχος και να διαπιστωθεί ποιοι ήταν πραγματικοί δικαιούχοι ώστε να πάρουν επιτέλους τα χρήματά τους που ήταν δεσμευμένα και ποιοι όμως δεν ήταν δικαιούχοι, κατά συνέπεια να τα επιστρέψουν πίσω.

Η Υπουργική Απόφαση

Έτσι, με την Υπουργική Απόφαση που εξεδόθη τον περασμένο Μάρτιο, άρχισαν να ‘ξεκλειδώνουν’ οι λογαριασμοί γι’ αυτούς που έπρεπε να πάρουν χρήματα πίσω, μπήκε όμως και ‘πάγωμα’ σε όσους δεν αποδεικνυόταν ότι ήταν δικαιούχοι επιδοτήσεων ή πυρόπληκτοι ή είχαν λάβει τα χρήματα από επιδοτήσεις προηγούμενων ετών, κατά συνέπεια παίρνει το Υπουργείο τα χρήματα πίσω.

Το Υπουργείο, όπως αναφέρεται και στην σχετική απόφαση, έλαβε υπόψη ότι:  «Το γεγονός ότι οι ταμειακές διευκολύνσεις / προκαταβολές που χορηγήθηκαν σε αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων σε εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), έναντι οριστικών επιδοτήσεων κατά το χρονικό διάστημα 2004-2015, ή / και προκαταβολές που χορηγήθηκαν σε αγρότες δικαιούχους έναντι αποζημιώσεων, οι οποίες πιστώθηκαν, είτε σε τηρούμενο για το σκοπό αυτό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, είτε είναι μέχρι σήμερα δεσμευμένες σε λογαριασμούς των προσωρινών δικαιούχων τους που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς και οι οποίες δεν αναλήφθηκαν από τους υπό αίρεση δικαιούχους διότι δεν τήρησαν τον όρο υποβολής υπεύθυνης δήλωσης-εξουσιοδότησης για τον μελλοντικό συμψηφισμό των προκαταβολών αυτών με τα ποσά των οριστικών επιδοτήσεων / αποζημιώσεων».

Για την έκδοση της απόφασης ελήφθη υπόψη και: «Το γεγονός ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο δόθηκε η δυνατότητα ταμειακών διευκολύνσεων / προκαταβολών προς αγρότες δικαιούχους ενισχύσεων / αποζημιώσεων παρελθόντων ετών και τα αδιάθετα υπόλοιπα παραμένουν δεσμευμένα στους λογαριασμούς των δυνητικών δικαιούχων επί πολλά έτη. Καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται έσοδο υπέρ του τακτικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των εννέα (9) εκατ. ευρώ».

Έτσι, η Υπουργική Απόφαση αναφέρει την άμεση επανείσπραξη από την Τράπεζα Πειραιώς και απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο όλων των εφάπαξ ταμειακών εξυπηρετήσεων / προκαταβολών, που πιστώθηκαν σε λογαριασμούς δικαιούχων-κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραμένουν δεσμευμένες στους λογαριασμούς των υπό αίρεση δικαιούχων τους.

Στη σχετική απόφαση αναφέρεται το εξής:  «Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην Τράπεζα Πειραιώς να προβεί στην επανείσπραξη των δεσμευμένων προκαταβολών με χρέωση των λογαριασμών τρίτων στους οποίους πιστώθηκαν υπό αίρεση ποσά ενισχύσεων σε εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ή/και προκαταβολών έναντι αποζημιώσεων και οι οποίες τελικά δεν πληρώθηκαν και παραμένουν δεσμευμένες. Οριστικός δικαιούχος των δεσμευμένων αδιάθετων ταμειακών διευκολύνσεων/προκαταβολών καθώς και κάθε άλλου ποσού που δεν καταβλήθηκαν στους υπό αίρεση δικαιούχους τους έως τη δημοσίευση της παρούσας για οποιοδήποτε λόγο είναι το Ελληνικό Δημόσιο».

Στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς καθημερινά μεταβαίνουν κάτοχοι λογαριασμών οι οποίοι θέτουν ερωτήματα αναφορικά με το πουν πήγαν τα χρήματά τους και όταν ενημερώνονται για την σχετική Υπουργική Απόφαση και την προβλεπόμενη διαδικασία, φυσικά πέφτουν από τα σύννεφα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι με τη συγκεκριμένη διαδικασία έχουν ‘φύγει’ από τραπεζικούς λογαριασμούς ακόμη και μεγάλα χρηματικά ποσά, με τους δικαιούχους να βλέπουν τους λογαριασμούς τους να ‘ξεφουσκώνουν’ επικίνδυνα.

Βέβαια, υπάρχει και μία ακόμη παράμετρος και αφορά σε περιπτώσεις- εκτιμάται ελάχιστες- που κάποιοι είχαν πάρει τα χρήματά τους πριν την δέσμευση και σήμερα έχουν μηδενικούς λογαριασμούς στην τράπεζα. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν το Υπουργείο θα ακολουθήσει κάποια άλλη διαδικασία για να μπορέσει να πάρει τα χρήματα πίσω. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι δικαιούχοι δεν έλαβαν κανένα σχετικό έγγραφο που να τους ενημερώνει ότι τα χρήματα επιστρέφονται στο κράτος γιατί δεν ήταν πραγματικοί δικαιούχοι και το διαπιστώνουν μόνο όταν ενημερώσουν τα τραπεζικά τους βιβλιάρια!