Ηλεία: Ο Φιλόδημος τα δίνει… οι δήμοι θα τα πάρουν;

Σημαντική πρόσκληση-πρόκληση για τους δήμους της Ηλείας φέρει το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2, που ανακοινώθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος κάλεσε τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα να υποβάλλουν προτάσεις για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ, με το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε δήμο τα 300.000 ευρώ. Η πρόταση είναι ανοικτή μέχρι τέλους του έτους και τα αιτήματα των δήμων πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, την αναβάθμιση του εξοπλισμού και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων από τους Δήμους και στην προστασία των ζώων συντροφιάς. Η, εκ θεμελίων, κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων απαιτεί είτε ιδιόκτητο, είτε μισθωμένο ή παραχωρημένο οικόπεδο στο δήμο ή στο σύνδεσμο δήμων για 10 χρόνια. Επίσης περιλαμβάνει τη διαμόρφωση και την επισκευή υπαρχόντων κτιρίων του δήμου, την προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων σε ήδη υφιστάμενο καταφύγιο, που θα λειτουργήσει ως απομονωτήριο αρρώστων ζώων, που έχουν λοιμώδη, μεταδοτικά νοσήματα, ώστε να πληρούνται επακριβώς οι απαιτήσεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και να καταστεί δυνατή η απόκτηση άδειας λειτουργίας τους.

Επίσης προβλέπονται δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις των καταφυγίων, καθώς και η δημιουργία παροχής πόσιμου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας για καταφύγια που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης.

Το χρονικό εύρος κατάθεσης της πρότασης πρέπει να αξιοποιήσει τα αντανακλαστικά των δημοτικών αρχών στους δήμους της Ηλείας, ώστε να παρουσιαστεί, γιατί όχι, ένας συνδυασμός προτάσεων, που θα καλύψει τις ανάγκες ευπρεπούς διαβίωσης των αδέσποτων ζώων. Από εκεί και πέρα, σε συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις, πρέπει να βρεθούν προγράμματα υιοθεσίας των αδέσποτων, τόσο στο εσωτερικό, όσο και σε χώρες της Ευρώπης.

Η αλήθεια είναι ότι έως και σήμερα οι δημοτικές αρχές του νομού μας έχουν δείξει ελάχιστο ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσαν να μετριάσουν –πάντα σε συνεργασία με εθελοντές πολίτες και φιλόζωους- το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των αδέσποτων στην Ηλεία…

Ας ελπίσουμε ότι τόσο οι υπάρχουσες (δημοτικές αρχές) όσο και οι νέες που προέκυψαν θα εκδηλώσουν πραγματικό ενδιαφέρον καταθέτοντας προτάσεις ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.