Κεραία μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας τοποθετήθηκε στην Αμαλιάδα

keraia-2.jpg

Εντός των προβλεπόμενων ορίων και μάλιστα σε πολύ χαμηλά επίπεδα κινείται η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην πόλη της Αμαλιάδας, βάσει των σχετικών μετρήσεων που έγιναν πρόσφατα, καθώς ο δήμος Ήλιδας προχώρησε στην εγκατάσταση ειδικής κεραίας μέτρησης.


Ο δήμος Ήλιδας εναρμονίστηκε με την οδηγία που έχει δοθεί από το Υπουργείο Υποδομών σχετικά με την υλοποίηση του έργου: «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων» και προχώρησε στην εγκατάσταση κεραίας, ενός μικρού σταθμού δηλαδή, ο οποίος έχει τοποθετηθεί στην ταράτσα του Λαζαράκειου Δημοτικού Μεγάρου Αμαλιάδας και κάνει μετρήσεις.

 

Σκοπός


Σκοπός του συγκεκριμένου έργου, που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία 500 σταθερών σταθμών σε όλη τη χώρα και στη χρήση 13 κινητών σταθμών μέτρησης, είναι ο διαρκής, αδιάβλητος, διαφανής και αξιόπιστος έλεγχος της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών μιας περιοχής στα θεσμοθετημένα όρια έκθεσης του κοινού. Επίσης, η διαρκής πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την έκθεσή τους σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η ορθή λειτουργία των διαφόρων πηγών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με στόχο τόσο την δημόσια υγεία όσο και την αποδοτικότερη λειτουργία τους, και φυσικά η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.

 

Καθημερινά μετρήσεις από Οκτώβριο


Η κεραία η οποία τοποθετήθηκε πρόσφατα στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας μετράει την ένταση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στις 26 Μαΐου 2015 η τιμή ήταν 3,5 V/m με όρια τα 21 V/m .


Υπεύθυνος για τη λειτουργία της έχει οριστεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Ήλιδας ο κ. Νίκος Γιαννούλης, ο οποίος εξήγησε ότι η


κεραία λειτουργεί με μπαταρία η οποία φορτίζεται με κατάλληλο σύστημα από τον ήλιο (μικρό φωτοβολταϊκό) και επικοινωνεί μέσω GSM με αντίστοιχο server.


Από τον ερχόμενο Οκτώβριο θα γίνονται καθημερινά μετρήσεις οι οποίες θα αναρτώνται σε σελίδα της ΕΕΑΕ, προκειμένου να λαμβάνει γνώση και το κοινό.


Να σημειωθεί ότι κύριος του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.