Κόροιβος ΙΕΚ Σμαρνάκη: Ετήσια Γ.Σ. στις 20 Αυγούστου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοροίβου με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης αποφάσισε την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευση που θα διεξαχθεί την 20η Αυγούστου 2019, στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιδας και με ώρα ενάρξεως την 19:00 μ.μ.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

➢ Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2018.
➢ Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2018.
➢ Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2018.
➢ Συζήτηση εκπροσώπων για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.
➢ Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
➢ Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το ½ συν ενός, των μελών που θα έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζει το καταστατικό.

Αιτήσεις για την υποψηφιότητα στο Δ.Σ. θα μπορούν να υποβάλλονται έως και την 10η/08/2019 στην Γραμματέα τους Συλλόγου κ. Μακαρώνη Ειρήνη (τηλ. 6906701889) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@koroivosbc.gr

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 21 / 08 / 2019, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 19:00 μ.μ.

* Ταμειακώς εντάξει λογίζονται τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, την ετήσια συνδρομή τους.