Η σημερινή καλεσμένη… «Εν Οίκω», είναι γνωστή σε ολόκληρη την Αμαλιάδα! Και μόνο να πεις το  μικρό της όνομα, το μυαλό σου θα πάει σε αυτή, εδώ και περίπου 25 χρόνια, έχοντας κερδίσει με το… «σπαθί» της  ή καλύτερα  με το χορό της και την μεγάλη δράση της στα πολιτιστικά δρώμενα, τον σεβασμό και την εκτίμηση των συμπολιτών της, σε συνδυασμό, οπωσδήποτε, και με τον χαρακτήρα της…

 

Από όσο θυμάται τον εαυτό της… χορεύει! Και όταν δεν χορεύει, σκέφτεται χορούς και πως θα συνεχιστεί η διάδοση της παράδοσης. Δεν είναι τυχαίο, ότι κατάφερε να δώσει τις γνώσεις με μεγάλη επιτυχία στα χορευτικά τμήματα του Χωριού «Νίκος Μπελογιάννης» στην Ουγγαρία, του οποίου αποτελεί πλέον τιμητικά αναπόσπαστο μέλος, έχοντας συμβάλλει και στην αδελφοποίηση το 2009 με τον τότε Δήμο Αμαλιάδας.

Περισσότερες συστάσεις για την χοροδιδάσκαλο παραδοσιακών χορών και πρόεδρο του Πελοποννησιακού Κέντρου Λαογραφικών Μελετών «Πέλοπας», την Αμαλιαδίτισσα,  Κούλα Παναγιωτοπούλου, απλά… περιττεύουν!

 

Πόσα χρόνια ασχολείστε με τον παραδοσιακό χορό;

Με το παραδοσιακό χορό ασχολούμαιαπό το 1996 στα χορευτικά τμήματα του ΔήμουΉλιδας, όπου διδάσκω εδώ και 25 χρόνια.  Μια όμορφηδραστηριότητα που τελικάέγινετρόποςζωής και έκφρασης μου!

 

Τι είναι αυτό που σας γεμίζει μέσα από την ενασχόληση με τους παραδοσιακούς χορούς;

Μέσααπόαυτόεκφράζομαι καιχρησιμοποιώόλη μου την ενεργεία μου γιατίείναιαυτό που με ευχαριστείψυχικά καιπνευματικά. Δεν σταμάτησαποτέ να χορεύω καιαπό τα 17 μου χρόνια διδάσκω καιδραστηριοποιούμεμέσα σε αυτόν τον μοναδικόχώρο. Είναιλοιπόντρόποςζωής για μένα καιόχιχόμπι.

 

Έχετε πρωτοστατήσει στην ανάδειξη των χορευτικών του Χωριού «Νίκος Μπελογιάννης» στην Ουγγαρία και παράλληλα καλλιεργήσει μια δυνατή σχέση εδώ και χρόνια. Πως προέκυψε αυτή η επαφή;

 Ο χορός,  όπως σας είπα, είναι τρόπος ζωής για μένα. Έτσι μέσα από την όλη μου δράση, άρχισε και η επαφή μου με πολλέςδραστηριότητες,  καιέγινε η επαφή με την ΕλληνικήΟμογένειαΠανελλήνωνΟυγγαρίας. Δημιουργήσαμεχορευτικά καιβελτιώσαμε την ποιότητα των ήδηυπαρχόντων, με σκοπό την πιστότητα και την ποιότητα των χορών της παράδοση μας λόγω της απουσίαςχοροδιδασκάλων με πραγματικήγνώση κ εμπειρία.Το αποτέλεσμασήμεραείναιεντυπωσιακό καιυπάρχειυψηλόεπίπεδο με ενεργή καισυνεχήςπαρουσίαεντός καιεκτόςΟυγγαρίας.

Με το Χωριό «Νίκος Μπελογιάννης» διατηρείτε δυνατούς δεσμούς και το επισκέπτεστε συχνά. Τι σημαίνει αυτή η διαρκής σχέση φιλίας με την μικρή αυτή κοινωνία της Ουγγαρίας;

 Αυτή η διαρκήςμέχρι καισήμεραπροσπάθειαχρόνων, ήταν το έναυσμα για μένα να πραγματοποιήσω την επιθυμία των Ελλήνων της Ουγγαρίας να μεσολαβήσω να γίνει η Αδελφοποίηση της Αμαλιάδας με το χωριόΜπελογιάννη. Έτσι το 2009 έγινε με τους δυο αυτούςΔήμους η πολυπόθητηένωση. Δυο πόλεις που είναιμοναδικάιστορικάσυνδεδεμένες και με ουσιαστικήσχέση. ΝίκοςΜπελογιάννης για όλη την Ουγγαρίαείναι μια από τις μεγαλύτερεςπροσωπικότητες που υπάρχουν και τον κατατάσσουνμέσα στους κορυφαίους τους. Κάθεχρόνο που τους επισκέπτομαιαισθάνομαιυπερηφάνεια καιχαρά που έγινα καιεγώέναμικρόμέλος καιπαίρνωμέροςαπό την καθημερινότητα τους και της ζωή τους. Νιώθωπάνταότιγυρίζωσπίτι μου καιείμαι με ανθρώπους που με αγαπάνε και με σέβονται.

Είστε πρόεδρος του Πελοποννησιακού Κέντρου Λαογραφικών Μελετών «Πέλοπας», που έχει μια δράση μιας 20ετίας.  Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι του συλλόγου;

 Ο Πέλοπαςιδρύθηκε το 1999 απόφίλουςσυγχορευτές καιφίλους. Νιώσαμε την ανάγκηότιέπρεπε να κάνουμε το επόμενοβήμα για τις δικές μας αναζητήσεις καιστόχους.

Να προσπαθήσουμε με τον δικό μας τρόπο καισκοπό να καταθέσουμε την αγάπη καιπίστη μας στα πολιτιστικάδρώμενα της πόλης μας και  να διασώσουμε καικυρίως να διατηρήσουμεόσα μας έχουνπαραδώσει οι παππούδες μας και η Ιστορία μας.

Αυτές τις μέρες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για το Αμαλιαδίτικο Καρναβάλι. Είστε από τα ενεργά μέλη της ομάδας που προετοιμάζει ότι απαιτείται για να βγει στον κόσμο ένα ωραίο αποτέλεσμα και μάλιστα με συμμετοχή στις κατασκευές και το στήσιμο. Έχετε δηλαδή μια ενεργή συμμετοχή στα δρώμενα της πόλης…

 Θέλω να συμμετέχω και προσπαθώ να προσφέρωόσομπορώ και να είμαιχρήσιμη σε όλα τα γεγονότα που συμβαίνουνγύρω μου. Δεν μου αρέσεικάνωκριτικήαπόμακριάχωρίς να συμμετέχω και θέλω να προσπαθώόπωςμπορώ.Αγαπώ την πόλη μου και για αυτό την σέβομαι με το να την στηρίζωέμπρακτα και να συμμετέχω με την παρουσία μου στα κοινά. Να είμαι δηλαδή χρήσιμη καιωφέλιμη στην κοινωνία και στους ανθρώπους που συναναστρέφομαι και ζω μαζί τους.