Κυπαρισσία: Casus Belli για τους κατοίκους η λειτουργία του λιγνιτωρυχείου

CASUS BELLI με ξεκάθαρο ΟΧΙ στη λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία έχουν ταχθεί με κείμενό τους που υπογράφουν πολίτες και μεταξύ άλλων τον εκπρόσωπο της Ριζοσπαστικής κίνησης Τριφυλίας κ. Νώντας Βουδούρη.

Πρόκειται για υπόμνημα – διαμαρτυρία μετά την κατάθεση φακέλου για Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας που θεωρούν ότι υποβαθμίζει το περιβάλλον. Οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Κυπαρισσίας τονίζουν ότι  “ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΑ για τη σχεδιαζόμενη λειτουργία λιγνιτωρυχείου στις περιοχές «ΚΑΡΤΕΛΑΣ, ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΥΡΗ ΛΙΜΝΑ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

       Περιμέναμε ότι οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας και του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα έθεταν φραγμό σε οποιαδήποτε τέτοια σκέψη.

 Απεναντίας ένα και πλέον χρόνο μετά την έκδοση των άνω αποφάσεων διαπιστώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι προωθούν τα σχέδιά τους, τα οποία λαμβάνουν τις σχετικές εγκρίσεις αρμοδίων κυβερνητικών οργάνων (βλ. έγκριση ΥΠΠΟ).

 Η προοπτική λειτουργίας λιγνιτωρυχείου είναι εγκληματική και αντιστρατεύεται τους δύο πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής, που είναι ο αγροτικός και ο τουριστικός τομέας.

Είναι ανύπαρκτη η όποια συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη  από μια τέτοια δραστηριότητα, αφού οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας είναι μόνο οκτώ, η ετήσια παραγωγή 40.000 τόνοι, όσους δηλαδή καταναλώνει η ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη σε μία και μόνη ημέρα”.

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΛΙΓΝΙΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ

Σύμφωνα με τους κατοίκους “η επιφανειακή εκμετάλλευση με διαδοχικές βαθμίδες, η δια μηχανικών μέσων απομάκρυνση των άγονων υλικών, η εξόρυξη λιγνίτη, η θραύση και κοσκίνιση αυτού σε μια έκταση 268.000 τ.μ, με προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας δέκα τριών ετών, θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στο ανάγλυφο της περιοχής, θα υποβαθμίσει το περιβάλλον και θα εγκυμονεί άμεσους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων. Επιπροσθέτως θα ανοίξει μια πληγή στη περιοχή με υπαρκτό ενδεχόμενο τη χωρική και χρονική επέκταση της λειτουργίας, αφού όλη η περιοχή, σε έκταση 5.000.000 τ.μ, από τις Ράχες μέχρι το Κάστρο Κυπαρισσίας, θεωρείται λιγνιτοφόρα.

    Επιπροσθέτως θα καταστρέψει ολοσχερώς πολυετείς καλλιέργειες ελαιοδένδρων, που καλύπτουν τη συγκεκριμένη έκταση, με αβέβαιο το νομικό καθεστώς παραχωρήσεως των ιδιοκτησιών, το οποίο σκοπίμως αφήνεται ασαφές στην Μ.Π.Ε.

    Η προβλεπόμενη θέση για τη λειτουργία του λιγνιτωρυχείου είναι όμορη με οριοθετημένη περιοχή NATURA 2000 και γειτνιάζει με τις τοπικές κοινότητες Ραχών, Βρυσών, με τους οικισμούς Μύλων, Μύρου, Μεμί, Μπλεμενιάνων και με πληθώρα κατοικιών, κυρίων και εξοχικών, εκτός σχεδίου”.

Η ανακοίνωση καταλήγει επισημαίνοντας ότι “Δηλώνουμε επομένως την κατηγορηματική αντίθεσή μας στα σχέδια λειτουργίας λιγνιτωρυχείου στην περιοχή.

    Ζητούμε από τον Δήμο Τριφυλίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να μην αρκεστούν στις αποφάσεις που εξέδωσαν, αλλά να δράσουν, ομού με την τοπική κοινωνία, για την αποτροπή εξόρυξης λιγνίτη.

Ζητούμε από κάθε αρμόδιο κρατικό φορέα και κυρίως το ΥΠΕΚΑ να σταματήσει το προωθούμενο οικονομικό, οικολογικό και κοινωνικό έγκλημα. Διατρανώνουμε, τέλος, τη βούλησή μας να αντισταθούμε με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο στη λειτουργία λιγνιτωρυχείου”.

 

ΙΩΑΝ. ΜΠΟΖΙΚΑΣ