Λάθος συναγερμός… για το ATM στο Κατάκολο

Τελικά αποδείχθηκε «άνθρακας ο θησαυρός», όσον αφορά την καταγγελία που έγινε για πλημμελή λειτουργία του ΑΤΜ τράπεζας στο Κατάκολο. Η πληροφορία που μας έφτασε ήταν χαλκευμένη, με βάσιμη πλέον την υποψία ότι ο «καταγγέλων» ενήργησε δολίως. Και τούτο γιατί ουδέποτε η τράπεζα έχει λάβει σχετική πληροφορία, πολύ περισσότερο δια- μαρτυρία από κάποιον. Αυτά, για την αποκατάσταση της αλήθειας.