Μητροπολίτης Ηλείας: «Διαθέτουμε σχολείο και βρεφονηπιακό σταθμό για τα τσιγγανάκια»

Αγαπητέ μου κ. Δήμαρχε,

1. Ως Επίσκοπος και πνευματικός Πατέρας με θλίψι εδιάβασα στον Τοπικό μας Τύπο (προχθές και χθες  5 και 6 Ιανουαρίου) τα θλιβερά πράγματι γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Νοσοκομείο  μας από ομάδα Τσιγγάνων, αλλά και καθημερινώς συμβαίνουν στο πάρκιγκ του Νοσοκομείου η στον κόμβον της Αγίας ΦΙΛΟΘΕΗΣ.

Συγχρόνως όμως με ικανοποίησι επληροφορήθηκα την σχετική σύσκεψι φορέων στο Δημαρχείον μας υπό την Προεδρία σου και την απόφασι να ληφθούν μέτρα «δια να μπει τέρμα στην παραβατικότητα μερικών ατόμων».

Επί τέλους, κ. Δήμαρχε, πρέπει. Ο Πύργος, η Ηλεία μας δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Έχει Αρχές, οι οποίες είναι εις θέσιν και πρέπει να επιβάλουν την νόμιμη τάξι σ’ όλους τους Πολίτες.

2. Η περίστασις με αναγκάζει, κύριε Δήμαρχε, να σου γράψω, σε συνέχεια όσων είπαμε στο Κατάκωλο στην κοπή της πίττας του Λιμενικού Ταμείου Κατακώλου,  ότι η Μητρόπολίς μας έχει διαθέσει χώρον και οικήματα στο Ίδρυμα της ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ και η Πολιτεία λειτουργεί τετραθέσιο Δημοτικό Σχολείο για τα παιδιά των τσιγγάνων της Περιοχής. Σ’αυτα τα παιδιά η Μητρόπολίς μας προσφέρει καθημερινά πρωϊνό και μεσημβρινό φαγητό.

Έχω παρακαλέσει τον Προϊστάμενο της Πρωτοβαθμίου Εκπαιδεύσεως να  κάνη το  Δημοτικό Σχολείο της ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Ολοήμερον, ώστε τα παιδιά να μένουν μέχρι το απόγευμα, παιδαγωγικώς απασχολούμενα. Το προσπαθεί.

Αυτό είναι πλέον αρμοδιότης του συμπολίτου μας Υφυπουργού Παιδείας κ. Δημητρίου Μπαξεβανάκη και υποσχήθηκε ότι θα το λύση. Επομένως δικαιολογία για να μη πηγαίνουν τα παιδιά στο Σχολείο, αφού η εννεατής φοίτησις- τώρα και διετές  νηπιαγωγείο – είναι από τους Ελληνικούς Νόμους υποχρεωτική. Πρέπει και των Ελλήνων Τσιγγάνων  τα παιδιά να μάθουν γράμματα και  να σπουδάζουν. Να γίνουν Δάσκαλοι, Καθηγηταί, Γιατροί, Δικηγόροι, Αστυνομικοί, άνθρωποι κοινωνικοί και ωφέλιμοι. Δεν είναι επιτρεπτόν οι γονείς τους να πέρνουν μόνον τα επιδόματα του Κράτους. Πρέπει να έχουν και υποχρεώσεις και να τους αποδίδωνται και οι ανάλογες ευθύνες.

3. Προς αυτήν την κατεύθυνσι, κ. Δήμαρχε, πρέπει να σου ειπώ ότι η Μητρόπολίς μας έχει ιδρύσει από έτους και Β  Βρεφονηπιακόν Σταθμόν δια τα βρέφη και τα νήπια των τσιγγάνων της περιοχής  του Πύργου (ΦΕΚ 2543/25-11-2015 ), ώστε από βρέφη να τα κατευθύνωμε στην πρόοδο, στην προκοπή και στην ανάπτυξι. Ετοιμάζουμε ήδη τους σχετικούς χώρους λειτουργίας του.

4. Τέλος, κ. Δήμαρχε, επικρατώ την σκέψι σου να ετοιμάσης ειδικόν χώρον φιλοξενίας των διερχομένων η και των μη εστεγασμένων  τσιγγάνων. Σημειώνω, ότι και εδώ δεν τηρούνται οι Νόμοι. Διότι, καθώς πληροφορούμαι, παίρνουν στεγαστικά δάνεια, αλλά σπίτια δεν κατασκευάζουν. Χαίρω και σε συγχαίρω δια την σκέψι σου αυτή. Την επικροτώ και δια να βοηθήσω στην υλοποίησί της, η Μητρόπολίς μας θα προσφέρη στο Δήμο με χρησιδάνειο η και  με δωρεά κατάλληλον οικόπεδον για ξενώνα η και για μόνιμες κατοικίες.

Εμπρός, κ. Δήμαρχε, βάλτο μπροστά ως πρώτον έργον. Θα είναι το καλύτερον, μονιμώτερον και ωφελιμώτερον έργον προσφοράς στον Πύργο μας. Ελπίζω ότι  τούτο θα στηρίξουν όλες οι πολιτικές Παρατάξεις  στο Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι οι Πολίτες.

Επί τούτοις διατελώ,

Με θερμές ευχές και ιδιαιτέραν εκτίμησιν

ο μητροπολιτης

† Ο Ηλείας  γερμανς