Υπολογίστε τον φόρο που θα πληρώσετε για τα ακίνητα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπολογίστε τον φόρο που θα πληρώσετε για τα ακίνητα

(15/12/2013 19:35)

Σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις στους ιδιοκτήτες οικοπέδων εντός σχεδίου ή οικισμών που μέχρι σήμερα απαλλάσσονταν από το ΦΑΠ, σε όσους κατέχουν μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα τα οποία εξαιρούνταν από το «χαράτσι» της ΔΕΗ, αλλά και για όσους έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια, αφού θα κληθούν για πρώτη φορά να πληρώσουν φόρο για τα συγκεκριμένα ακίνητα. Στους χαμένους του νέου φόρου περιλαμβάνονται και οι φορολογούμενοι με μεσαία ακίνητη περιουσία δηλαδή διαθέτουν ένα διαμέρισμα, ένα εντός σχεδίου οικόπεδο και ένα αγροτεμάχιο.

Λιγότερους φόρους στους φορολογουμένους που έχουν στην κατοχή τους ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες, αφού ο ΕΝΦΙΑ είναι ηπιότερος σε σύγκριση με το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων που επιβάλλεται σήμερα μέσω της ΔΕΗ. Στους κερδισμένους του νέου συστήματος θα είναι και οι φορολογούμενοι που διαθέτουν μεγάλες κατοικίες σε ακριβές περιοχές λόγω του υψηλότερου αφορολόγητου των 300.000 ευρώ που ισχύει για το συμπληρωματικό φόρο, δηλαδή το «νέο ΦΑΠ». Με την εφαρμογή του νέου φόρου στα ακίνητα επιδιώκεται να εισπραχθούν 2,65 δισ. ευρώ. Για να επιτευχθεί η είσπραξη του ποσού αυτού θα πρέπει να βεβαιωθούν συνολικοί φόροι στην ακίνητη περιουσία 3,2 δισ. ευρώ. Επίσης από τη 1η Ιανουαρίου 2014 ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων μειώνεται στο 3%. Σήμερα ο φόρος ανέρχεται σε 8% για αξία έως 20.000 ευρώ και 10% για το τμήμα της αξίας του ακινήτου που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Η μείωση του φόρου μεταβίβασης ισχύει μόνο για τις αγορές ακινήτων και όχι για δωρεές και γονικές παροχές.

Το σχέδιο νόμου που θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προβλέπει την επιβολή ενός μόνιμου φόρου που θα επιβαρύνει όλα τα ακίνητα (κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, γραφεία, καταστήματα) και ενός συμπληρωματικού φόρου που επιβάλλεται επί της συνολικής αστικής ακίνητης περιουσίας εφόσον η αντικειμενική τους αξία ξεπερνά τα 300.000 ευρώ. Ειδικότερα:

1. Ο κύριος φόρος θα επιβαρύνει όλες τις κατηγορίες ακινήτων και θα επιβάλλεται αυτοτελώς σε κάθε ακίνητο και θα υπολογίζεται επί των επιφανειών ως εξής:

Κτίρια: Ο συντελεστής του βασικού φόρου θα κυμαίνεται από 2 έως 13 ευρώ ανά τ.μ. ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται κάθε ακίνητο. Συνολικά προβλέπονται 12 φορολογικά κλιμάκια. Με την εφαρμογή του νέου φόρου όλοι όσοι έχουν στην κατοχή τους μόνο κατοικίες χωρίς οικόπεδα, ανεξαρτήτως αξίας θα πληρώσουν το 2014 χαμηλότερο φόρο σε σχέση με φέτος.

Οικόπεδα: Ο βασικός φόρος θα κυμαίνεται από 3 έως 9.000 ευρώ το στρέμμα, σε 25 κλιμάκια.

Αγροτεμάχια και λοιπές εκτάσεις γης εκτός σχεδίου ή οικισμών: Ο βασικός φόρος ορίζεται στο 1 ευρώ ανά στρέμμα.

2. Συμπληρωματικός φόρος (πρώην ΦΑΠ). Ο συμπληρωματικός φόρος θα επιβάλλεται στο σύνολο της αξίας των κτισμάτων και των οικοπέδων εντός σχεδίου ή οικισμών που κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα, με αφορολόγητο όριο και προοδευτική φορολογική κλίμακα. Το αφορολόγητο όριο ανέρχεται σε 300.000 ευρώ. Οι συντελεστές του συμπληρωματικού φόρου θα ξεκινούν από 0,1% για ακίνητες περιουσίες συνολικής αξίας πάνω από το αφορολόγητο όριο των 300.000 ευρώ και θα φθάνουν το 1% για περιουσίες αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

3. Εκπτώσεις - απαλλαγές: Με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία θα χορηγούνται στους δικαιούχους οι εκπτώσεις και οι απαλλαγές από τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου θα χορηγείται έκπτωση 50% στον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής του συνολικού φόρου. Η έκπτωση θα χορηγείται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα και

Ο φορολογούμενος ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πλήρη απαλλαγή από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων θα έχουν οι φορολογούμενοι εφόσον πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, καθώς και οι εξής προϋποθέσεις:

Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία

Εφόσον ο φορολογούμενος ή η σύζυγος ή κάποιο από τα εξαρτώμενα τέκνα έχει ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

4. Ο φόρος μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ή σε δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κάθε μία από τις δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ευρώ. Ο αριθμός των δόσεων αναμένεται να καθοριστεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

5. Στην περίπτωση κατά την οποία οι οφειλέτες αδυνατούν να πληρώσουν τον φόρο με μετρητά θα έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν σε τρίτο την πλήρη κυριότητα του ακινήτου με ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού στο Δημόσιο.

6. Απαγορεύεται η μεταβίβαση ακινήτου αν δεν έχει πληρωθεί ο Ενιαίος Φόρος και προβλέπεται πρόστιμο 5.000 ευρώ για συμβολαιογράφους που έχουν συντάξει συμβόλαιο για ακίνητο του οποίου ο ιδιοκτήτης δεν έχει εξοφλήσει τον φόρο.

Ιδιοκτήτες ακινήτων
«Ληξιαρχική πράξη θανάτου της αστικής ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας» χαρακτηρίζουν οι εκπρόσωποι των ιδιοκτήτων ακινήτων το νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), ο νέος φόρος θα μείνει στην ιστορία ως η χαριστική βολή στη μεσαία τάξη της χώρας, τους ιδιοκτήτες ακινήτων, την οικοδομή και την κτηματαγορά.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ «σε αντίθεση με τις αρχικές εξαγγελίες, επιβάλλεται διπλός ληστρικός φόρος σε εκατοντάδες χιλιάδες κατόχους αστικών ακινήτων, προκειμένου να απαλλαγεί η εκλογική πελατεία της επαρχίας. Το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων στα ακίνητα υπολογίζονται με βάση εικονικές αντικειμενικές αξίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».

10 παραδείγματα

Διαμέρισμα 70 τ.μ στους Aγίους Aναργύρους με τιμή ζώνης 900 ευρώ/τ.μ., ισόγειο, 15ετίας, με μία πρόσοψη.

 • EETA 2013: 261,80 ευρώ
 • ENΦIA 2014: 223,30 ευρώ
 • Mείωση φόρου: 38,50 ευρώ

Διαμέρισμα 80 τ.μ., 1ου ορόφου, 4 ετών, με πρόσοψη σε 1 δρόμο, σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.250 ευρώ ανά τ.μ.

 • EETA 2013: 425 ευρώ
 • ENΦIA 2014: 373,7 ευρώ
 • Mείωση φόρου: 51,30 ευρώ

Διαμέρισμα 90 τ.μ. στο Aιγάλεω με τιμή ζώνης 1.050 ευρώ/τ.μ., στον δεύτερο όροφο, καινούργιο, με δύο προσόψεις.

 • EETA 2013: 478 ευρώ
 • ENΦIA 2014: 428,82 ευρώ
 • Mείωση φόρου: 49,17 ευρώ

Mονοκατοικία 200 τ.μ. στην Eκάλη με τιμή ζώνης 2.050 ευρώ, 10 ετών με πρόσοψη σε έναν δρόμο και με κάλυψη του συντελεστή δόμησης.

 • EETA 2013: 1.546 ευρώ
 • ΦAΠ 2013: 288,80 ευρώ
 • Σύνολο φόρων 2013: 1.852 ευρώ
 • ENΦIA 2014: 1.421,67 ευρώ
 • Συμπληρωματικός φόρος 2014: 120 ευρώ
 • Σύνολο φόρων 2014: 1.541,67 ευρώ
 • Mείωση φόρου: 310,33 ευρώ

Διαμέρισμα 100 τ.μ. στον Άλιμο με τιμή ζώνης 1.450 ευρώ ανά τ.μ., οκταετίας, στον πρώτο όροφο, με μία πρόσοψη.

 • EETA 2013: 510 ευρώ
 • EΦIA 2014: 448 ευρώ
 • Mείωση φόρου: 62 ευρώ

Μονοκατοικία 70 τ.μ. στη Μύκονο με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ ανά τ.μ., 40ετίας, με δυο προσόψεις και με κάλυψη του συντελεστή δόμησης:

 • EETA 2013: 833 ευρώ
 • ΦAΠ 2013: 300 ευρώ
 • Σύνολο φόρων 2013: 1.133 ευρώ
 • ENΦIA 2014: 823 ευρώ
 • Συμπληρωματικός φόρος 2014: 50 ευρώ
 • Σύνολο φόρων 2014: 873 ευρώ
 • Mείωση φόρου: 260 ευρώ

Διαμέρισμα 80 τ.μ. στη Φιλοθέη με τιμή ζώνης 5.250 ευρώ ανά τ.μ. στον πρώτο όροφο 10ετίας με δύο προσόψεις.

 • EETA 2013: 1.251 ευρώ
 • ΦAΠ 2013: 440 ευρώ
 • Σύνολο φόρων 2013: 1.691 ευρώ
 • ENΦIA 2014: 1.232 ευρώ
 • Συμπληρωματικός φόρος 2014: 140 ευρώ
 • Σύνολο φόρων 2014: 1.372 ευρώ
 • Mείωση φόρου: 319 ευρώ

Διαμέρισμα 90 τ.μ. στη Γλυφάδα με τιμή ζώνης 4.600 ευρώ ανά τ.μ. στον δεύτερο όροφο, 20ετίας, με τρεις προσόψεις.

 • EETA 2013: 1.124 ευρώ
 • ΦAΠ 2013: 428
 • Σύνολο φόρων 2013: 1.552 ευρώ
 • ENΦIA 2014: 1.100 ευρώ
 • Συμπληρωματικός φόρος 2014: 128 ευρώ
 • Σύνολο φόρων 2014: 1.228 ευρώ
 • Mείωση φόρου: 324 ευρώ

Διαμέρισμα 90 τ.μ., 6ου ορόφου, 7 ετών, με πρόσοψη σε 1 δρόμο, στη Λάρισα, σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.950 ευρώ ανά τ.μ.

 • EETA 2013: 550,80 ευρώ
 • ENΦIA 2014: 505,58 ευρώ
 • Mείωση φόρου: 45,22 ευρώ

Διαμέρισμα 60 τ.μ.,4ου ορόφου, 11 ετών, με πρόσοψη σε 2 δρόμους, στα Χανιά, σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.250 ευρώ ανά τ.μ.

 • EETA 2013: 469,2 ευρώ
 • ENΦIA 2014: 430,73 ευρώ
 • Mείωση φόρου: 38,47 ευρώ

 

Κατοικίες

Φορολογούμενος έχει στην κατοχή του ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. τρίτου ορόφου στο Χαλάνδρι, 15ετίας, με μια πρόσοψη και τιμή ζώνης 2.650 ευρώ, μια μονοκατοικία 100 τ.μ. στη Θάσο 30ετίας με δυο προσόψεις, τιμή ζώνης 950 ευρώ (έχει εξαντλήσει το συντελεστή δόμησης) και ένα αγροτεμάχιο 40 στρεμμάτων, αρδευόμενο, με μονοετή καλλιέργεια, σε περιοχή του νομού Λαρίσης.

Φόρος για το διαμέρισμα:

 • ΕΕΤΑ 2013: 935 ευρώ
 • ΦΑΠ 2013: 30 ευρώ
 • Σύνολο φόρου 2013: 1.065 ευρώ
 • ΕΝΦΙΑ 2014: 852,80 ευρώ.
 • Συμπληρωματικός φόρος 2014: 0
 • Σύνολο φόρου 2013: 852,80 ευρώ.

Φόρος για τα αγροτεμάχιο:

 • Φόρος 2013: 0
 • ΕΝΦΙΑ 2014: 96,80 ευρώ.

Φόρος για τη μονοκατοικία:

 • ΕΕΤΑ 2013: 340 ευρώ.
 • ΕΝΦΙΑ 2014: 301,70 ευρώ.
 • Σύνολο φόρου 2013: 1.405 ευρώ.
 • Σύνολο ΕΝΦΙΑ 2014: 1.251,30 ευρώ.
 • Συμπληρωματικός φόρος 2014: 60 ευρώ.
 • Σύνολο φόρου 2014: 1.311,30 ευρώ
 • Μείωση φόρου: 93,70 ευρώ.

Φορολογούμενος έχει στην κατοχή του ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. πέμπτου ορόφου στην Ηλιούπολη 10ετίας με δυο προσόψεις και αντικειμενική αξία 1.900 ευρώ το τ.μ. Παράλληλα έχει ένα αγροτεμάχιο 5 στρέμματα στη Βάρη με δέντρα αρδευόμενο και ένα αγροτεμάχιο 15 στρέμματα στο Γραμματικό με ελιές αρδευόμενο.

Φόρος για το διαμέρισμα:

 • ΕΕΤΑ 2013: 469,20 ευρώ
 • ΦΑΠ 2013: 0
 • ΕΝΦΙΑ 2014: 434,94 ευρώ.

Φόρος για τα αγροτεμάχια:

 • ΕΝΦΙΑ 2014 για αγροτεμάχιο στη Βάρη: 33 ευρώ
 • ΕΝΦΙΑ 2014 για αγροτεμάχιο στο Γραμματικό: 66 ευρώ.
 • Σύνολο φόρου 2014 για αγροτεμάχια: 99 ευρώ.
 • Σύνολο φόρου 2013: 469,20 ευρώ.
 • Σύνολο φόρου 2014: 533,94 ευρώ.
 • Αύξηση φόρου: 64,74 ευρώ.

 

Οικόπεδα

Οικόπεδο 200 τ.μ. στην Πεντέλη σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.150 ευρώ/τμ, συντελεστής οικοπέδου 0,85, συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου 1,80.

 • ΕΝΦΙΑ 2014: 380 ευρώ.

Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Εκάλη σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.500 ευρώ/τμ, με συντελεστή οικοπέδου 1 και συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου 1,40.

 

Αγροτεμάχια

Αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων, αρδευόμενο, με δενδροκαλλιέργειες σε περιοχή του Δήμου Παλλήνης. Εντός του αγροτεμαχίου υπάρχει εξοχική κατοικία 120 τ.μ.

 • ΕΝΦΙΑ 2014: 275 ευρώ.

Αγροτεμάχιο 40 στρεμμάτων, αρδευόμενο, με μονοετή καλλιέργεια, σε περιοχή του νομού Λαρίσης.? ΕΝΦΙΑ 2014: 96,80 ευρώ.Αγροτεμάχιο 75 στρεμμάτων με μονοετή καλλιέργεια, σε περιοχή του νομού Καρδίτσας.

 • ΕΝΦΙΑ 2014: 198 ευρώ.

Αγροτεμάχιο 2,5 στρεμμάτων), αρδευόμενο, με μονοετή καλλιέργεια, σε περιοχή του Δήμου Μυκόνου. Εντός αυτού υπάρχει εξοχική κατοικία 150 τ.μ.

 • ΕΝΦΙΑ 2014: 82,50 ευρώ.

πηγή:imerisia.gr

Σχολιάστε

loading...

Τελευταίες ειδήσεις

«ΨΙΧΟΥΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ»

Συνταξιούχοι: Στάχτη στα μάτια οι εξαγγελίες Τσίπρα

Για «εξαπάτηση», «ψίχουλα» και «στάχτη στα μάτια» κάνουν λόγο οι μεγαλύτερες ενώσεις των συνταξιούχων της χώρας αναφορικά με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για την καταβολή της ενίσχυσης

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Taxisnet: Πώς μπορείτε να δηλώσετε ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό

Αυτόματα κατάσχονται από τις τράπεζες για λογαριασμό της Εφορίας τα ποσά που κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών του Δημοσίου, οι οποίοι δεν έχουν τακτοποιήσει τα χρέη τους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πάνω από 10.000 κατασχέσεις κάθε μήνα για χρέη προς το Δημόσιο

Διογκώνονται μήνα με τον μήνα τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, γεγονός που οφείλεται στην αδυναμία πολλών φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις πολλαπλές υποχρεώσεις.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΕΦΙΚΤΗ

Alpha: Δεν συμβάλει στη βιωσιμότητα του χρέους η διατήρηση υψηλών πλεονασμάτων

«Η λήψη της απόφασης για ενεργοποίηση των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού δημοσίου χρέους στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου συνιστά σημαντική εξέλιξη διότι ενισχύει την εμπιστοσύνη των α

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΑΕΔ: Ξεκινά το πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στην Υγεία

Ξεκινά την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 η υποβολή αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα 4.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης στο δημόσιο Τ