Νέο Δ.Σ. στην ΕΑΑΝ Πύργου: Πρόεδρος παρέμεινε ο Ζώης Υφαντής

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού  ( Ν.Π.Δ.Δ. )  στο Δ.Σ. του Παραρτήματος του Νομού Ηλείας επανατοποθετήθηκαν οι κάτωθι:
Πρόεδρος           Αντιπλοίαρχος       ε.α.    Ζώης Υφαντής Π.Ν.
Αντιπρόεδρος                – // –                      Αναστάσιος Αράπογλου Π.Ν.
Μέλη                              – // –                      Άγγελος Μυλωνάς Π.Ν.
 -//-                      Πλωτάρχης Λ.Σ  .   -//-    Παναγιώτης Κρουστάλης
 -//-                      Ανθυποπλοίαρχος -//-    Βλάσης Μπεντεβής Π.Ν.
       Αναπληρωματικά Μέλη
Αντιπλοίαρχος   ε.α.           Βασίλης Μπουτζαρέλης Π.Ν.
              -//-                         Γεώργιος Ραπάκουλιας Π.Ν.
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ε.α.   Κωνσταντίνος Τριβιζάς
Η θητεία του Νέου Δ.Σ. είναι από 16 Ιουλίου 2019 και λήγει στις 16 Ιουλίου 2022.