Κατάργηση Τοπικών Συμβουλίων – Συμβούλιο ανά Δημοτική Ενότητα – Απλή αναλογική: Το νέο τοπίο (και) στους δήμους της Ηλείας

Οι αλλαγές που προτείνονται
κι έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από τους αιρετούς

 

Του Γιάννη Αργυρόπουλου

 

Κατάργηση των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, ενιαία εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων σε όλη την έκταση του δήμου και όχι ανά δημοτική ενότητα, νέα Συμβούλια Δημοτικών ενοτήτων και μεταφορά των πολεοδομιών στις Περιφέρειες προβλέπει, μεταξύ άλλων, το τελικό πόρισμα της επιτροπής που μελέτησε το νόμο Καλλικράτη και έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Σκουρλέτης, επιτροπή του υπουργείου μελετά το πολυσέλιδο πόρισμα και μέσα στους επόμενους μήνες θα φέρει το τελικό σχέδιο σε δημόσια διαβούλευση.

Την ίδια ώρα η συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων και των αιρετών στη χώρα αντιδρούν έντονα στις περισσότερες από τις προτάσεις του πορίσματος. Ήδη ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης περιοδεύει στις έδρες των Περιφερειών (την περασμένη Τρίτη ήταν στην Πάτρα) και κινητοποιεί τους εκπροσώπους των ΟΤΑ για το έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ που ορίστηκε να γίνει στις 3 Απριλίου στην Αθήνα…

 

Τέλος τα τοπικά συμβούλια

 

Μια εκ των βασικότερων αλλαγών που προτείνεται στο πόρισμα είναι η κατάργηση των σημερινών δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Τη θέση τους θα διαδεχτούν συμβούλια στα όρια των σημερινών δημοτικών ενοτήτων, τα οποία θα ενισχυθούν με αποφασιστικές αρμοδιότητες. Έτσι, για την περίπτωση της Ηλείας, καταργούνται όλα τα τοπικά συμβούλια όλων των κοινοτήτων (Δημοτικών και Τοπικών), τα οποία θα αντικατασταθούν από μόλις τέσσερα Συμβούλια Δημοτικής Ενότητας (Πύργου – Ωλένης – Ιάρδανου και Βώλακος), τα οποία θα εκλέγονται ανεξάρτητα από τους κεντρικούς συνδυασμούς των υποψήφιων δημάρχων. Κάθε Δημοτική Ενότητα θα διαθέτει το Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας και τον Πρόεδρό της, ο οποίος θα εκλέγεται έμμεσα, από τα ήδη εκλεγμένα μέλη της Ενότητας. Ο αριθμός των συμβούλων Δημοτικής Ενότητας θα καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της και με τον αριθμό των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων που την απαρτίζουν. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας θα εκλέγεται έμμεσα από το Συμβούλιο, μεταξύ των μελών του. Ο Πρόεδρος θα συμμετέχει στο δημοτικό συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου όταν συζητείται θέμα της δημοτικής ενότητας.

 

Απλή αναλογική

 

Οι άλλες αλλαγές που προβλέπονται όσον αφορά την εκλογική διαδικασία είναι:

 • Κατάρτιση ενιαίου ψηφοδελτίου για όλο το Δήμο για κάθε συνδυασμό (χωρίς προϋποθέσεις υποψηφίων και χωρίς Δημοτικές Ενότητες) και ενιαία εκλογή των δημοτικών συμβούλων σε όλη την έκταση του Δήμου, χωρίς διαχωρισμό Δημοτικών Ενοτήτων Δρυμαλίας και Μ. Κυκλάδων.
 • Μείωση των υποψήφιων συμβούλων, με ελάχιστο αριθμό υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων ίσο με τον αριθμό των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου και μέγιστο ίσο με τον αριθμό των εδρών +10%.
 • Αποσύνδεση των συνδυασμών που μετέχουν στις εκλογές για το (κεντρικό) Δημοτικό Συμβούλιο από τους συνδυασμούς που καταρτίζονται σε κάθε Δημοτική Ενότητα.
 • Αυτόνομη κατάρτιση συνδυασμών για κάθε Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας.
 • Η κατανομή του συνόλου των εδρών του Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου από τον πρώτο γύρο με το σύστημα της απλής αναλογικής μεταξύ των συνδυασμών.
 • Η θεσμοθέτηση της δυνατότητας διεξαγωγής τοπικού δημοψηφίσματος όχι μόνο μετά από πρωτοβουλία των οργάνων του Δήμου, αλλά και κατόπιν λαϊκής πρωτοβουλίας, με αίτημα ενός ικανού, όχι όμως απαγορευτικού, αριθμού εκλογέων του Δήμου.
 • Το δικαίωμα εκλέγειν να δοθεί στους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε.
 • Να εξεταστούν εναλλακτικοί τρόποι συμμετοχής στα τοπικά πράγματα και των λοιπών νομίμως διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών.
 • Το όριο εκλογικής ενηλικότητας προτείνεται να μειωθεί στα 17 έτη και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

 

Θεσμικές αλλαγές

 

Στο ίδιο πόρισμα προβλέπονται και μια σειρά από θεσμικές αλλαγές στη λειτουργία των δήμων. Πιο συγκεκριμένα:

 • Η κατάργηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της στα Συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων.
 • Η κατάργηση της Οικονομικής Επιτροπής και τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της είτε στα Συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στην Εκτελεστική Επιτροπή.
 • Η αναβάθμιση του ρόλου του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, ώστε να αποφορτιστεί ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι από τις αμιγώς διεκπεραιωτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες και να είναι σε θέση να επιτελούν τον πολιτικό και επιτελικό τους ρόλο, παραμένοντας ωστόσο ο Γενικός Γραμματέας πολιτικό στέλεχος του Δήμου.
 • Η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων του Δήμου στις συνεδριάσεις είτε της Εκτελεστικής Επιτροπής είτε του Δημοτικού Συμβουλίου είτε και των δύο αυτών οργάνων, με δικαίωμα λόγου.
 • Η αντικατάσταση της Επιτροπής Διαβούλευσης, από ένα Δημοτικό Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο, στο οποίο θα μετέχουν οι εκπρόσωποι όλων των βασικών φορέων της περιοχής.
 • Η αναμόρφωση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ώστε αυτό να συγκροτείται από αιρετά μέλη, από τους ίδιους τους μετανάστες και πρόσφυγες που κατοικούν στα όρια του Δήμου, καθώς και από εκπροσώπους των φορέων αλληλεγγύης.
 • Η θέσπιση της «εποικοδομητικής άρνησης ψήφου», προκειμένου μία παράταξη που επιθυμεί να μετέχει στη συζήτηση ενός θέματος να μπορεί – αρνούμενη ψήφο – να επιτρέπει στη Δημοτική/Περιφερειακή Αρχή να διαμορφώσει πλασματική πλειοψηφία.
 • Η διαμόρφωση θεσμών και διαδικασιών «προδιαβούλευσης» πριν την εισαγωγή και ψήφιση σημαντικών θεμάτων στο Δημοτικό/Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

Στις περιφέρειες

 

Αντίστοιχα, για τις περιφερειακές εκλογές, προτείνεται:

 • Κατάργηση του θεσμού των άμεσα εκλεγόμενων χωρικών Αντιπεριφερειαρχών (βλ. παραπάνω)
 • Καθιέρωση ελάχιστου αριθμού υποψήφιων Περιφερειακών Συμβούλων ίσου με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα και μέγιστου αριθμού ίσου με τον αριθμό των εδρών +10%.