«Όμηρος» του ΕΛΓΑ η «συνδεδεμένη» επιδότηση για τη σταφίδα – Τι απαντά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στον βουλευτή Ηλείας, Γ. Κουτσούκο

Σε «αναμμένα κάρβουνα» παραμένουν οι πληγέντες σταφιδοπαραγωγοί της Ηλείας, για να δουν αν τελικά θα λάβουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η απάντηση που έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στον βουλευτή Ηλείας του Κινήματος Αλλαγής, Γιάννη Κουτσούκο, εμμέσως πλην σαφώς δεν θέτει ζήτημα μείωσης της ποσότητας που πρέπει να παραδοθεί, δηλαδή 150 κιλά ξηρής σταφίδας ανά στρέμμα.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα περιμένει τα πορίσματα του ΕΛΓΑ για να διαπιστώσει το μέγεθος της ζημιάς και θα τα συνυπολογίσει πιθανότατα στην τελική ποσότητα που θα έπρεπε να παραδοθεί.

«Όσον αφορά σε τυχόντα προβλήµατα από φυσικά αίτια στην παραγωγή του έτους 2018, σηµειώνεται ότι τα πορίσµατα του ΕΛ.Γ.Α. θα ληφθούν υπόψη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την καταβολή της συνδεδεµένης ενίσχυσης. Ως εκ τούτου, στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των παραγωγών της Π.Ε. Ηλείας που δεν πληρούν το κριτήριο της ελάχιστης παράδοσης 150 κιλών προϊόντος ξηρής σταφίδας ανά στρέµµα, θα είναι δυνατό να εξαχθούν, εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές καταχωρήσεις από τον ΕΛ.Γ.Α.», αναφέρει χαρακτηριστικά το έγγραφο που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης.

Σύµφωνα µε τους όρους επιλεξιμότητας, συνδεδεμένη δικαιούνται όσοι καλλιεργούν κορινθιακή σταφίδα σε επιλέξιµες εκτάσεις ελάχιστης έκτασης 0,1 εκταρίου ανά αγροτεµάχιο στις Π.Ε. Αχαΐας, Αργολίδας, Ηλείας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας, παραδίδουν κατ’ ελάχιστον 150 κιλά προϊόντος ξηρής σταφίδας ανά στρέµµα σε εγκεκριµένες µεταποιητικές επιχειρήσεις, από την 1η Αυγούστου έως, το αργότερο, την 30ή Νοεµβρίου του έτους υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ).

Επιπλέον, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν -διαπιστωµένες από τον ΕΛΓΑ- εξατοµικευµένες ζηµιές ανά δικαιούχο, μπορούν οι ποσότητες αυτές να προσµετρώνται στη συνολική επιλέξιµη ποσότητα. Ο ΕΛΓΑ, το αργότερο έως το τέλος του Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους υποβολής της ΕΑΕ, υποχρεούται να στείελι στον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο µε τα αποτελέσµατα εκτιµήσεων των ζηµιών.