Η ώρα για το Εθνικό Κτηματολόγιο – Ξεκινά τη Δευτέρα η υποβολή δηλώσεων για την περιοχή της Αμαλιάδας

Ήγγικεν η ώρα και για την πόλη της Αμαλιάδας να ενταχθεί στο Εθνικό κτηματολόγιο και από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Οι πολίτες εσωτερικού έχουν στην διάθεσή τους τρεις μήνες προθεσμία, δηλαδή μέχρι τις 19 Μαρτίου 2018 για να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους, ενώ όσοι διαμένουν στο εξωτερικό θα έχουν προθεσμία έξι μηνών δηλαδή μέχρι τις 19 Ιουνίου 2016.

Ήδη συγκροτήθηκε και λειτουργεί το γραφείο που θα δέχεται τις αιτήσεις στην Αμαλιάδα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ερμού 22.

 

Η κτηματογράφηση είναι υποχρεωτική και στην παρούσα φάση αφορά τις περιοχές του προ- Καποδιαστριακού δήμου Αμαλιάδας, δηλαδή την Αμαλιάδα, την Κουρούτα, την Μαραθιά, το Παλούκι και τον Άγιο Ιωάννη.

Σε δεύτερο χρόνο θα προχωρήσει η κτηματογράφηση για όσες περιοχές της Ηλείας βρίσκονται εκτός, οπότε εκεί θα ενταχθεί και η περιοχή της Πηνείας.

Στην παρούσα φάση η κτηματογράφηση αφορά και περιοχές του δήμου Πύργου και συγκεκριμένα, τα Λαστέϊκα, τον Άγιο Γεώργιο και το Κολίρι, γι’ αυτό λειτουργεί κτηματογραφικό γραφείο και στον Πύργο.

Η υποβολή των δηλώσεων είναι υποχρεωτική για τους δημότες, οι οποίοι ανεξάρτητα σε ποια από τις παραπάνω περιοχές διαμένουν, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία Αμαλιάδας και Πύργου.

Τι είναι η σύνταξη Κτηματολογίου

Η σύνταξη του κτηματολογίου (“κτηματογράφηση”) μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος, κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο(α) ακίνητο(α), όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Η διαδικασία κτηματογράφησης  αποσκοπεί αφενός στη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο και, αφετέρου, στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα επιτρέψουν την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διάγραμμα.

Εν ολίγοις, πρόκειται για την διαδικασία βάσει της οποίας θα καταγραφεί σε βάση δεδομένων τι ανήκει σε ποιον, τι ανήκει σε ιδιώτες και τι ανήκει στο κράτος, ώστε να υπάρχει σαφή εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα.

Η υποβολή δηλώσεων είναι υποχρεωτική και οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν δεν εγγραφούν οι ιδιοκτησίες τους στο εθνικό κτηματολόγιο, δεν θα μπορούν στην πορεία να προβούν σε καμία ενέργεια (μεταβίβαση, έκδοση άδειας οικοδομής κλπ.) και μελλοντικά οι μη δηλωμένες ιδιοκτησίες θα εμφανίζουν άγνωστους ιδιοκτήτες και θα περιέλθουν στην κυριότητα του δημοσίου.

Ποιοι υποβάλλουν

Υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση του δικαιώματός τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο.

Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. τόσο αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα όσο και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

Τα έντυπα

Για την υποβολή της δήλωσης συμπληρώνονται τα ειδικά έντυπα δήλωσης δικαιώματος που θα διατίθενται από τα Γραφεία Κτηματογράφησης και στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr.

Εκτός από το έντυπο της δήλωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:

  • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκμηριώνει το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο).

Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα (π.χ. κυριότητα) σε ένα ακίνητο με περισσότερους από έναν τίτλους (π.χ. το 25% με δωρεά, το 30% με γονική παροχή και το 45% με αγορά), τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.

  • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο
  • Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου
  • Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου
  • Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ

Σε ειδικές περιπτώσεις πρέπει να υποβάλλονται και επιπλέον έγγραφα, για τα οποία μπορούν να ενημερώνονται οι πολίτες από τα Γραφεία ή την ιστοσελίδα.

Το πάγιο τέλος

Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται μόνο μετά την καταβολή του παγίου τέλους το οποίο ανέρχεται σε:

  • τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωμα σε κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο κλπ),
  • είκοσι (20) ευρώ ανά δικαίωμα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθμευσης) που αποτελούν αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες (που έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήματα).

Στις αγροτικές περιοχές (δηλαδή στα εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών) τα φυσικά πρόσωπα μόνον που υποβάλουν δήλωση για περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα εντός του ίδιου Ο.Τ.Α., καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο (2) μόνο δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών.