Ορόσημο-Θαλής: Οι απαντήσεις των μαθηματικών

Δείτε τις απαντήσεις των μαθηματικών από τα φροντιστήρια ΟΡΟΣΗΜΟ-ΘΑΛΗΣ:

(Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘ ΓΕΛ

Σχολιασμός θεμάτων
στα Μαθηματικά Προσανατολισμού

 

  • Το πρώτο θέμα απαιτούσε προσοχή στις λεπτομέρειες και κατανόηση της

θεωρίας.

  • Το δεύτερο θέμα θεωρείται αναμενόμενο.
  • Το τρίτο θέμα διαπραγματεύεται βασικές έννοιες και εξετάζει μεγάλος εύρος

της ύλης.

  • Τέλος το τέταρτο θέμα κρίνεται απαιτητικό ιδιαίτερα το ερώτημα Δ3,Δ4 και

αφορά καλά προετοιμασμένους μαθητές.

 

Γενικότερα, τα θέματα των μαθηματικών προσανατολισμού είναι

κλιμακούμενης δυσκολίας , αντίστοιχα με τα περσινά και θα βοηθήσουν να

ξεχωρίσει ο άριστος από το μέτριο.