«Ουρές» στα ΚΕΠ για την ανθρωπιστική κρίση

img_0186.jpg

Ουρές στο ΚΕΠ του Πύργου χθες προκειμένου να μάθουν αν εντάχθηκαν τελικά  στο πρόγραμμα Ανθρωπιστικής Κρίσης που  αφορά την σίτιση, το ρεύμα και την στέγη.

Ταλαιπωρία που θα πρέπει να υποστούν τουλάχιστον άλλη μία φορά προκειμένου να πάρουν την κάρτα  που θα εκδώσει η Εθνική Τράπεζα για τον σκοπό αυτό μία και το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να έχουν μαζί τους το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ έτσι  ώστε άμεσα και γρήγορα να ενημερωθούν για την εξέλιξη και κατάληξη της αίτησης που είχαν υποβάλλει.

Συνολικά είχαν υποβληθεί  2.059 αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα από όσους πληρούσαν τα κριτήρια που είχε θέσει το νομοσχέδιο και για τους τρεις τομείς αλλά μόνο σε ένα ή δύο από αυτούς εγκρίθηκε η ένταξή τους.

Για να ενημερωθούν εκτός από το να περιμένουν στην ουρά μπορούν να ενημερωθούν και μέσω του ΤΑΧΙΣ μπαίνοντας και με τους κωδικούς που τους έχει δώσει η εφορία.

Από σήμερα έως και τις τρεις Ιουλίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις οι δικαιούχοι για τους τομείς που κόπηκαν προσκομίζοντας κάποιο νέο δικαιολογητικό που μεταβάλλει τα μέχρι σήμερα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα.

«Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των ενστάσεων στις 3 Ιουλίου, θα γίνει επεξεργασία όλων των στοιχείων και των αιτήσεων ως τις 15 Ιουλίου όπου θα βγουν και τα τελικά αποτελέσματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν κυρίως μέσω του email που έχουν βάλει στην αίτησή τους καθώς και με επιστολή στις διευθύνσεις που έχουν δηλώσει», τόνισε ο προϊστάμενος του ΚΕΠ κ. Γιάννης Κουλούκης.

Αμέσως μετά θα πρέπει οι δικαιούχοι να επισκεφθούν και πάλι τα ΚΕΠ για να πάρουν την Κάρτα, της οποίας ο μυστικός  κωδικός θα σταλεί στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει με συστημένη επιστολή.  

Με την κάρτα αυτή θα μπορούν να επισκέπτονται όσα καταστήματα έχουν MasterCard  ή όπου υπάρχει το σήμα POS για να μπορούν να αξιοποιούν τις ευκολίες του προγράμματος που έχουν ενταχθεί. Δεν θα μπορούν να κάνουν ανάληψη χρημάτων ούτε να την χρησιμοποιήσουν στο εξωτερικό.

 

Παναγιώτης Παυλόπουλος                                              

paylopoulos2004@yahoo.gr