Πανελλαδικές 2019: Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης – Οι απαντήσεις των θεμάτων από τα Φροντιστήρια Ορόσημο – Θαλής

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στο μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης στα ΕΠΑΛ.

Δείτε τα θέματα:

‘Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)’ ΕΠΑΛ (ημερήσια)

Δείτε τις απαντήσεις από τα Φροντιστήρια Ορόσημο-Θαλής:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΛ