Πανελλαδικές 2019: Οι απαντήσεις στο ΑΟΘ από το Φροντιστήριο Θεμέλιο

Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα του ΑΟΘ από το Φροντιστήριο Θεμέλιο

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

«ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ»

 

ΘΕΜΑ Α

Α1.

Α. Λάθος, Β. Σωστό, Γ. Λάθος, δ. Λάθος, ε. Σωστό

Α2. β, Α3.γ

 

ΘΕΜΑ Β

Σελ. 100-101: «Επιβολή Ανώτατων Τιμών»

 

ΘΕΜΑ Γ

Γ1) Q2 = 400 με τη βοήθεια της ΕΥ, Q3=360 με τη βοήθεια της Εd

Γ2)Qd2 =400-20P

Γ3) Το σχήμα γίνεται με προσδιορισμό των σημείων που τέμνουν τους άξονες και για τις δυο καμπύλες ζήτησης καθώς και των σημείων που βρέθηκαν στα παραπάνω ερωτήματα.

Γ4) σελ. 29  :  «Ο καταναλωτής στην επιδίωξη ….(υποκατάστατα αγαθά)»

Γ5) P=5 Qd2= 500 άρα ΣΔ=2500 κ P=15 Qd2΄=300 αρά ΣΔ=4500 οπότε αυξάνεται η ΣΔ όπως κ η τιμή. Εd= -1/5 άρα αιτιολογείται λόγο ανελαστικής ζήτησης η αύξηση της ΣΔ διότι ακολουθεί τη μεταβολή της τιμής.

 

ΘΕΜΑ Δ

  L Q AP MP VC AVC MC
A 20 100 5 400 4
B 30 150 5 5 600 4 4
Γ 40 170 4,25 2 740 4,4 7
Δ 50 180 3,6 1 860 4,8 12

 

Δ1.

α)

L=30→ APmax=MP→ Q = ΔQ Q30 = Q30-100 Q30=150
L ΔL 30 30-20
AP= Q = 150 =5=MP
L 50

 

β)

L=20→VC=wL+cQ→400=20w+2*100→20w=200→w=10χ.μ.

 

Δ2.

Q=100

Δαπάνη για εργασία=wL=10*20=200χ.μ.

Δαπάνη για πρώτες ύλες=cQ=2*100=200χ.μ.

Q=175

MP= ΔQ →1= 175-170 →L=45
ΔL L-40

Δαπάνη για εργασία=wL=10*45=450χ.μ.

Δαπάνη για πρώτες ύλες=cQ=2*175=350χ.μ.

α) Η δαπάνη για εργασία αυξήθηκε κατά: 450-200=250χ.μ.

β) Η δαπάνη για πρώτες ύλες αυξήθηκε κατά: 350-200=150χ.μ.

Δ3.

α) Ο Ν.Φ.Α. ισχύει διότι μειώνεται το οριακό προϊόν (MP) και το συνολικό προϊόν αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό και η επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο

β) Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης είναι μια εμπειρική διαπίστωση που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία. Ο νόμος αυτός ισχύει, επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και τους μεταβλητούς συντελεστές.

Δ4.

α) Η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης ταυτίζεται με το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, από το σημείο όπου MC≥AVC, δηλαδή όταν Q=160 μονάδες.

Ρ QS(ατομ.) QS(αγορ.)=200*QS(ατομ.)
4 150 30.000
7 170 34.000
12 180 36.000

 

β) QD=60.000-200P

P QD
4 52.000
7 46.000
12 36.000

 

Επομένως Ρισορ.=12χ.μ.

Όπου QD(αγορ.)=QS(αγορ.)=36.000 μον.=Qισορ.

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ:

ΔΕΜΕΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ