Πανελλαδικές 2019: Οι απαντήσεις των θεμάτων των Λατινικών από το Φροντιστήριο Θεμέλιο

Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα των Λατινικών από τo Φροντιστήριo Θεμέλιο

Α1.

Διωγμένος από τους δολοφόνους του Καλιγούλα είχε αποσυρθεί σε μια θερινή κατοικία, που ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα τρομοκρατημένος από τα νέα της σφαγής σύρθηκε προς το λιακωτό που ήταν πολύ κοντά του και κρύφτηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που κρέμονταν στην πόρτα. Ένας στρατιώτης που έτρεχε εδώ κι εκεί πρόσεξε τα πόδια του.

…………………………………………………………………………………………..

Κάποτε πια η κοπέλα, κουρασμένη από την πολλή ορθοστασία ζήτησε από τη θεία της να της παραχωρήσει για λίγο τη θέση της. Τότε η Καικιλία της είπε: «Ευχαρίστως σου παραχωρώ τη θέση μου». Λίγο καιρό αργότερα η ίδια η πραγματικότητα επαλήθευσε αυτά τα λόγια. Πέθανε δηλαδή η Καικιλία που, όσο ζούσε, ο Μέτελλος πολύ την αγάπησε• Έπειτα (εν. ο Μέτελλος) παντρεύτηκε την κοπέλα.

…………………………………………………………………………………………..

O Καίσαρας πληροφορείται από τους αιχμαλώτους τι συμβαίνει στο στρατόπεδο του Κικέρωνα και σε πόσο μεγάλο κίνδυνο βρίσκονται τα πράγματα. Τότε πείθει κάποιον από τους Γαλάτες ιππείς να μεταφέρει ένα γράμμα στον Κικέρωνα. Φροντίζει και προνοεί να μη μαθευτούν τα σχέδιά μας από τους εχθρούς, αν η επιστολή πέσει στα χέρια των εχθρών.

 

Β1α.

nomina

caedium

vela

fores

puellis

sedum

hae

re

quiddam

nostra

 

Β1β.

propius

longiore

libentissime

συγκριτικός:plus, υπερθετικός: plurimum

Β2α.

recessu

prorepunt

animadvertens

roget

dic

gerendasunt

sunto

persuaserunt / persuasere

defer, deferendo

 

Β2β.

Ενεστώτας: moriatur

Παρατατικός: moreretur

Μέλλοντας: moritura sit

Παρακείμενος: mortua sit

Υπερσυντέλικος: mortua esset

 

Γ1α.

Ab insidiatoribus: είναι εμπρόθετη αφαιρετική του ποιητικού αιτίου στο exclusus.

cui: είναι δοτική προσωπική κτητική στο Hermaeum.

standi: είναι γενική γερουνδίου ως συμπλήρωμα στο mora.

 

Γ1β.

« … ut [a Gallo] ad Ciceronem epistula deferatur»

« … ne nostra consilia hostes cognoscant»

 

Γ1γ.

«a solario»

Γ2α.

ut sibi paulisper loco cederet

Δευτερεύουσα ονοματική βουλητική πρόταση, έμμεσο αντικείμενο στο rogavit

——————————————————————————————-

 

quam Metellus multum amavit

Δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση

——————————————————————————————-

dum vixit

Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση

 

Γ2β.

quae apud Ciceronem gerantur

Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση, αντικείμενο στο cognoscit

εκφέρεται με υποτακτική, γιατί θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης,

χρόνου ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (από το cognoscit: ενεστώτας), δηλώνει σύγχρονο στο παρόν

 

Γ2γ.

«[tu] inter vela praetenta foribus te abdidisti»

 

Γ2δ.

quia / quoniam / quod exterritus erat

cum exterritus esset

 

Επιμέλεια απαντήσεων:

Γιώργος Αναστασόπουλος

Φιλόλογος

 

Αυγερινός Αναστασόπουλος

Φιλόλογος – Ιστορικός (ΜΑ)