Πάτρα: Ποντίκια μέσα στο νηπιαγωγείο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ