Πληρώνονται οι Νέοι Αγρότες, παράταση στα Σχέδια Βελτίωσης

Ξεκίνησαν σταδιακά οι πληρωμές σε δικαιούχους του προγράμματος Νέων Αγροτών. Σύμφωνα με στελέχη του τμήματος Επενδύσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρική (ΔΑΟΚ) ΠΕ Ηλείας, ήδη καταβλήθηκαν ορισμένα ποσά σε επιλαχόντες αλλά και σε όσους είχαν υποβάλει ένσταση και στη συνέχεια δικαιώθηκαν.

Παράλληλα όπως τόνισε στην εφ. «Πατρίς» ο προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος, Αντ. Γιαχαλής, ξεκίνησαν και οι πληρωμές στις υπολειπόμενες δόσεις του πριμ Νέων Αγροτών που είχαν ενταχθεί στην προκήρυξη του 2014. Όπως ανέφερε, οι περίπου 320 δικαιούχοι του τότε προγράμματος έλαβαν τη β’ και γ΄ δόση του προγράμματος, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 30% της συνολικής επιδότησης, η οποία κυμαινόταν από 10.000 έως 20.000 ευρώ περίπου.

Όσον αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποφάσισε να παρατείνει ως τις 5 Ιουνίου την υποβολή των αιτήσεων, καθότι πρέπει να ενσωματωθούν οι αλλαγές που υπεγράφησαν και αφορούν την τροποποίηση του θεσμικού του πλαισίου.

Δεδομένου ότι σε πέντε περιφέρειας η προκήρυξη των σχεδίων Βελτίωση «έτρεχε» παράλληλα με την προκήρυξη των Νέων Αγροτώνμ η παράταση στις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων δόθηκε με γνώμονα τη διευκόλυνση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψήφιων δικαιούχων.

Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα, οι νέες ημερομηνίες έχουν ως εξής:

Το πρώτο στάδιο της αίτησης ορίζεται η 05/06/2018. Για αιτήματα θεώρησης εγγράφων, χορήγησης βεβαιώσεων κ.λ.π. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/06/2018. Για το δεύτερο στάδιο της αίτησης ορίζεται η 05/07/201 και για τον φυσικό φάκελο ορίζεται η 20/07/2018.