Πώς θα γίνεται η εισαγωγή στα πανεπιστήμια από το 2020

Ενσωματωμένες στο Λύκειο θα είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις στις οποίες θα διαγωνίζονται υποχρεωτικά όλοι οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Γ’ Λυκείου από την χρονιά 2019 -20.

Στόχος των αλλαγών που σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας είναι το Νέο Λύκειο να οδηγεί σταδιακά σε ένα αξιόπιστο και αδιάβλητο απολυτήριο που θα μετράει για τα πάντα, διευκολύνοντας τους αποφοίτους στην συνέχιση των σπουδών τους ή στις όποιες άλλες τους επιλογές.

Τις γενικές γραμμές του Νέου Λυκείου ανακοίνωσε το μεσημέρι, ο πρόεδρος του ΙΕΠ κ. Γεράσιμος Κουζέλης, οι οποίες όμως δεν έχουν πάρει την τελική τους μορφή. Σύμφωνα με αυτές, οι μαθητές της Γ λυκείου, θα αξιολογούνται:
– Προφορικά από τους καθηγητές τους στο πρώτο τετράμηνο της διδασκαλίας, (με διαγωνίσματα και εργασίες) σε όλα τα μαθήματα της τάξης.
– Γραπτά, με πανελλαδικού χαρακτήρα εξετάσεις, στο δεύτερο τετράμηνο της διδασκαλίας, σε 4 μαθήματα. Το ένα από τα 4, το μάθημα της Γλώσσας, θα είναι υποχρεωτικό για όλους. Τα άλλα 3 θα τα επιλέγουν οι μαθητές.
– Για την πρόσβαση στα ΑΕΙ: Θα προσμετράται, με υψηλό συντελεστή, (δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη), ο βαθμός από τις πανελλαδικού χαρακτήρα εξετάσεις στα 4 μαθήματα της Γ λυκείου και με μικρότερο συντελεστή ο βαθμός των ενδοσχολικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ λυκείου.
– Για την διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου: Ο σχεδιασμός είναι, να υπολογίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό ο βαθμός των ενδοσχολικά εξεταζόμενων μαθημάτων και σε μικρότερο ποσοστό, ο βαθμός των 4 πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων.
Ακόμη:
– Δεν θα υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα που θα δέχονται φοιτητές χωρίς εξετάσεις. Η συγκεκριμένη πρόταση που διατυπώθηκε στον διάλογο για την παιδεία από τον καθηγητή Αντώνη Λιάκο, έχει απορριφθεί καθώς κρίθηκε ότι τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να αναλάβουν έναν τέτοιο ρόλο σήμερα. Συνεπώς, οι πανελλαδικές εξετάσεις παραμένουν, αλλάζοντας απλά μορφή.
– Η πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος θα είναι η χρονιά 2019 -20.
– Φέτος στην Α’ Λυκείου δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Θα ελαφρυνθεί πάντως ο εξεταστικός φόρτος των μαθητών.
– Μικρές μεταβολές θα έχει η ύλη της Α΄λυκείου την χρονιά 2018 -19 ενώ την ίδια χρονιά (2018-19) θα αλλάξει το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β λυκείου.
– Στην Β’ Λυκείου θα μαθήματα θα είναι τετράωρα.
– Στην Γ’ Λυκείου τα μαθήματα θα είναι 6ωρα.
– Στο Νέο Λύκειο δεν θα υπάρχουν καθόλου μαθήματα μιας διδακτικής ώρας.
Στα υποχρεωτικά μαθήματα εντάσσονται τα θρησκευτικά, η Φυσική Αγωγή και οι Δημιουργικές Δραστηριότητες

Newsroom ΔΟΛ