Πώς βγαίνει το ποσό που πληρώνετε στο λογαριασμό της ΔΕΗ

Με βάση τις οδηγίες από την ΕΕ, που ισχύουν για όλες τις χώρες – μέλη και με βάση τους νόμους Ν. 2773/99 και Ν. 3426/05, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να δίνει σε κάθε καταναλωτή αναλυτικό λογαριασμό με ακριβή ανάλυση του ποσού που καλείται αυτός να πληρώσει. Στο λογαριασμό αναφέρεται υποχρεωτικά τι πληρώνετε για την κατανάλωση ρεύματος αλλά και τα υπόλοιπα τέλη και φόρους που εισπράττονται μέσω ΔΕΗ, υπέρ τρίτων (πχ ΕΡΤ).

Πώς γίνεται η καταμέτρηση του ρεύματος που καταναλώνεται

Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εφαρμόζει το σύστημα της καταμέτρησης ανά τετράμηνο για τους καταναλωτές μικρής ισχύος χαμηλής τάσης (δηλαδή κυρίως σπίτια και καταστήματα) και καταμέτρηση κάθε μήνα στους καταναλωτές μέσης και χαμηλής Τάσης με ισχύ μεγαλύτερη των 35 kVA.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ καταγράφουν την ένδειξη που υπάρχει στο μετρητή του ρολογιού.

Η συνολική κατανάλωση του τετραμήνου (που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής) προκύπτει αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα εξυπηρέτησης καταναλωτών ως διαφορά της ένδειξης αυτής από την ένδειξη που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη καταμέτρηση.

Να σημειωθεί ότι η ΔΕΔΔΗΕ δίνει πλέον τη δυνατότητα να συμμετέχετε στην καταμέτρηση της κατανάλωσής σας.

Τι πληρώνουμε όταν έρχεται λογαριασμός ΕΝΑΝΤΙ

Οι μισοί λογαριασμοί της ΔΕΗ, είναι ΕΝΑΝΤΙ (η ένδειξη βρίσκεται πάνω δεξιά στο λογαριασμό).

Οι καταναλώσεις ΕΝΑΝΤΙ υπολογίζονται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ.

Η κατανάλωση βασίζεται σε αλγόριθμο που περιλαμβάνει τα ιστορικά στοιχεία των καταναλώσεων, όπως είναι οι καταναλώσεις της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους.

Οι καταναλώσεις έναντι λοιπόν, δεν διαφέρουν σημαντικά από την πραγματική κατανάλωση του διμήνου, εκτός και εάν το τελευταίο χρονικό διάστημα διαφοροποιήθηκαν οι καταναλωτικές συνήθειες του πελάτη.

Ειδικά τιμολόγια

Νυχτερινό ρεύμα

Με αίτηση του καταναλωτή, μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό τιμολόγιο το λεγόμενο “νυχτερινό”. Αυτό γίνεται με την εγκατάσταση στο ρολόι της ΔΕΗ…

Συνέχεια άρθρου εδώ

Πηγή: arouraios.gr