Πρόστιμα 98.700 ευρώ σε επιχειρήσεις τροφίμων από τον ΕΦΕΤ

Τους εντατικούς ελέγχους και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε επιχειρήσεις τροφίμων, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων, θα συνεχίσει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 1/18-01-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, με την οποία καταλόγισε πρόστιμα συνολικού ύψους 98.700 ευρώ σε 7 επιχειρήσεις τροφίμων, το ΔΣ του ΕΦΕΤ απέρριψε 14 περιπτώσεις ενστάσεων κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων και προχώρησε στην επιβεβαίωση της επιβολής τους, ύψους 111.700 ευρώ, καθώς διαπίστωσε ότι κατείχαν τρόφιμα μη κανονικά, νοθευμένα, μη ασφαλή και ακατάλληλα ή μη συμμορφούμενα στις προδιαγραφές καταλληλότητας και κανονικότητας.