Πρόσβαση των ΑμΕΑ στο καλοκαίρι – Ειδικά έργα στις παραλίες Παλουκίου και Αγίας Μαρίνα

Ανάμεσα στους 12 Δήμους σε ολόκληρη τη χώρα που οι προτάσεις τους κρίθηκαν επαρκείς από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμμα που εξασφαλίζει την αυτόνομη πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία σε θάλασσες και ακτές, ανακοινώθηκε και ο Δήμος Ήλιδας.

Ειδικότερα, η μελέτη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας, που τελικώς θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 119.412 ευρώ, έχει να κάνει με δύο πολυσύχναστες παραλίες της περιοχής και συγκεκριμένα την παραλία της Αγίας Μαρίνας στα Δουνέικα και την παραλία του Παλουκίου.

Με την ολοκλήρωση του έργου αποκτάται η πολυπόθητη από τα ΑμεΑ προσβασιμότητα μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων παρεμβάσεων, όπως η κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών που θα αφορούν την ψυχαγωγία και την άθληση ατόμων με αναπηρία και κινητικές δυσκολίες, αλλά και κατηγορίες πολιτών όπως ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα με μειωμένη όραση, κ.λπ..

Μέσω του έργου εξυπηρετείται ένα ξεχωριστό κομμάτι της κοινωνίας μας, που συμβάλει στην ανάπτυξη του τουρισμού ειδικών απαιτήσεων.

Ειδικότερα σε κάθε μία από τις δύο περιοχές, προβλέπεται η δημιουργία:

  • Μίας θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ • Χώρων σκίασης ΑμΕΑ • Ενός αποδυτηρίου ΑμΕΑ • Διαδρόμου όδευσης  • WC για ΑμΕΑ  • Μιας αυτόνομης διάταξης πρόσβασης ΑμΕΑ στην θάλασσα  • Ντουζ  • Συστήματος τηλεμετρίας  • Φωτοσυναγερμό

Όλα αυτά θα «ενώνονται» από κατάλληλο δίκτυο διαδρόμων όδευσης παραλίας και θα φέρουν κατάλληλη, σήμανση.

Το εν λόγω έργο ήδη υπεγράφη από την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, κα Ευγενία Φωτονιάτα.