Πύργος: 19 χρόνια φυλακή στο ζευγάρι που έκαιγε το 7 μηνών βρέφος του