Σε θέση μάχης οι εκπαιδευτικοί για την εφαρμογή του 30ωρου

Σε θέση μάχης μπαίνουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά στην κοινοποίηση στα σχολεία (σ.σ την Τετάρτη) της εγκυκλίου για το 30ωρο παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία, το οποίο ήταν ανάμεσα στα προαπαιτούμενα των θεσμών για την τρίτη αξιολόγηση.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας «Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα».

Στην εγκύκλιο επίσης αναφέρεται ότι «Στους εκπαιδευτικούς ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης της σχολικής μονάδας υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα».

Η αντίδραση των εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι η «δημιουργική ασάφεια» της εγκυκλίου – που είναι υποδεέστερη του νόμου – θα τους βρει στους δρόμους, ενώ καλούν τους εκπαιδευτικούς να επιτελούν το έργο τους όπως έκαναν μέχρι τώρα, καταγγέλλοντας – στα συνδικαλιστικά τους όργανα – περιπτώσεις «επιβολής» των διατάξεων.