Στα Λεχαινά μεταφέρθηκε το αρχείο του τέως ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Βάρδας

Το αρχείο του τέως ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Βάρδας μεταφέρθηκε και τηρείται πλέον μαζί με αυτό του τέως ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Λεχαινών-Μυρτουντιων επί της οδού Σπηλιοπούλου 2 και Πολυτεχνείου στα Λεχαινά.

Η Προϊσταμένη του εμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αμαλιάδας

ΑΒΡΟΚΟΜΗ Χ. ΡΟΥΣΣΟΥ