Στο κόκκινο για τις πλημμύρες η Μεσσηνία!

Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση και δημοσιοποίηση των χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και των χαρτών κινδύνων πλημμύρας για όλα τα υδατικά διαμερίσματα της χώρας από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ.

Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας έχουν συνταχθεί για τα τμήματα των ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων και λιμνών που περιλαμβάνονται στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμυρών, όπως προέκυψαν από την προκαταρκτική αξιολόγηση.
Πρόκειται για ένα εργαλείο ιδιαίτερα χρήσιμο και για τη Μεσσηνία, για την οποία έχει καταγραφεί μια σειρά από επικίνδυνες περιοχές, γεγονός που θα πρέπει να ηχήσει ως προειδοποιητικό καμπανάκι στα…  αυτιά των υπευθύνων, πριν συμβούν έκτακτα φαινόμενα, κάτι που έχει γίνει συνήθεια τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας. Τελευταίο παράδειγμα είναι, φυσικά, οι φονικές πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στην Καλαμάτα.

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας για τη Μεσσηνία αφορούν στην πεδινή περιοχή ρεμάτων Καλαμάτας – Μεσσήνης (ποταμός Πάμισος, ποταμός Άρις, ρέμα Βελίκας), την πεδινή περιοχή Μελιγαλά, το Καλό Νερό και τα Φιλιατρά (περιοχές της Νέδας, ρέματος Καλού Νερού, ρέματος Φιλιατρινού και λοιπών χειμάρρων).

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η ολοκλήρωση της κατάρτισής τους είναι ιδιαιτέρως σημαντική, δεδομένου ότι διερευνούν την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια: Χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης ή σενάρια ακραίων φαινόμενων με ενδεικτική περίοδο επαναφοράς πλημμύρας τα 1.000 χρόνια. Πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, με πιθανή περίοδο επανάληψης τα 100 χρόνια, και πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, ανάλογα με την περίπτωση, δηλαδή συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, με ενδεικτική περίοδο επαναφοράς τα 50 χρόνια.

Σημειώνεται ότι οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας καταρτίζονται, όπου χρειάζεται, και για άλλες αιτίες, όπως πλημμύρες από τη θάλασσα ή πλημμύρες από υπόγεια ύδατα. Στους χάρτες αυτούς απεικονίζεται η επιφάνεια κατάκλισης από το νερό, το μέγιστο βάθος νερού, η μέγιστη ταχύτητα ροής και πληροφορίες για τους χρόνους άφιξης και παραμονής του πλημμυρικού κύματος σε σημεία ενδιαφέροντος εντός των περιοχών που κατακλύζονται.

Οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας περιγράφουν τις δυνατές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με τις πλημμύρες χαμηλής/μέσης/υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, και διαμορφώνονται με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους: Ενδεικτικό αριθμό κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν, τύπους οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή που ενδέχεται να πληγούν, εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση της γύρω περιοχής σε περίπτωση πλημμύρας, προστατευόμενες περιοχές που ενδέχεται να πληγούν.

Παράλληλα, παρέχονται και άλλες πληροφορίες που θεωρούνται χρήσιμες, όπως η επισήμανση των ζωνών όπου υπάρχει το ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό μεταφερόμενων ιζημάτων και πλημμυρών που μπορεί να προκαλέσουν ροή λάσπης ή κατολισθήσεις, καθώς και πληροφορίες για άλλες σημαντικές πηγές ρύπανσης.

tharrosnews.gr