Συμφωνία των Πρεσπών: Πρόοδος στις διαβουλεύσεις της Μικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση της Μικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων μεταξύ της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας για τα ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά ζητήματα της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν, οι διαβουλεύσεις διεξήχθησαν σε φιλικό, εποικοδομητικό και θετικό κλίμα, ενώ υπήρξε πρόοδος ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί.

Παράλληλα, οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών εξέτασαν και επαναβεβαίωσαν τα συμπεράσματα της δεύτερης συνάντησης.

Υπήρξε δε, συζήτηση για τα σχολικά προγράμματα των δύο πλευρών, με ιδιαίτερη έμφαση στα βιβλία της Ιστορίας.

Το κοινό ανακοινωθέν

Η Τρίτη Συνάντηση της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 12 και 13 Απριλίου 2109, σε φιλικό, εποικοδομητικό και θετικό κλίμα. Υπήρξε πρόοδος ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί αναφορικά με το έργο της Επιτροπής.

Τα συμπεράσματα της Δεύτερης Συνάντησης συζητήθηκαν εκ νέου και επανεπιβεβαιώθηκαν.

Αμφότερες πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν την εφαρμογή της εντολής που τους ανατέθηκε δυνάμει της Συμφωνίας των Πρεσπών και σε εναρμόνιση με τις σχετικές αρχές και στόχους της UNESCO και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Συζητήθηκαν τα αναλυτικά σχολικά προγράμματα των δύο πλευρών, καθώς και ζητήματα σχετικά με τα βιβλία ιστορίας.

naftemporiki.gr