Συνεδρίαση Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης ΠΔΕ: Παρουσία σε εγχώριες και διεθνείς Εκθέσεις

Το διοικητικό συμβούλιο  της εταιρείας «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»  θα συνεδριάσει την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου   στις  11.00 π.μ., στα γραφεία  της Εταιρείας Παπαδιαμάντη 14  & Αρέθα στην Πάτρα έπειτα από πρόσκληση του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης  και προέδρου της Θοδωρή Βασιλόπουλου. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

Παρουσία της ΑΣ/ΠΔΕ σε εγχώριες και διεθνείς Εκθέσεις. Συνεργασία με Enterprise Greece κλπ εταιρείες – επιμελητήρια για τον προσδιορισμό αγορών-στόχων για τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αξιολόγηση εκθεσιακών γεγονότων ή άλλων δράσεων προβολής και προώθησης

Ορισμός Νόμιμου εκπροσώπου και Συντονιστή των παρακάτω εγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 16 «ΣΥNΕΡΓΑΣΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020:

α) M16ΣΥΝ-00951 “Βελτιστοποίηση του συστήματος άρδευσης και λίπανσης σε καλλιέργειες επιτραπέζιας ελιάς με την χρήση καινοτόμων μεθόδων γεωργίας ακριβείας”

β) Μ16ΣΥΝ-01068 «Χρήση τηλεσκοπικών δορυφορικών και επίγειων μέσων για την παραγωγή ασφαλέστερου και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντος στην ελαιοκαλλιέργεια»

γ) Μ16ΣΥΝ-00952  “Μεγιστοποίηση αποδοτικότητας καλλιεργειών ελιάς με χρήση καινοτόμου συστήματος ψεκασμού ακριβείας”

και  Ανασυγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής.