Συνεδριάζει το ΔΣ Ανδραβίδας – Κυλλήνης

Με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή, στις 6 το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Συγκεκριμένα: 1. Επικύρωση πρακτικών 25ης τακτικής συνεδρίασης του δ.σ. στις 16/12/2019(Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)

  1. Επικύρωση πρακτικών 26ης τακτικής συνεδρίασης του δ.σ. στις 31/12/2019(Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  2. Επικύρωση πρακτικών 1ης τακτικής συνεδρίασης του δ.σ. στις 28/1/2020(Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  3. Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στη Δ.Κ. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Εισηγητής: Αναπληρωτής Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Κος Τσουραπάς Γεώργιος)
  4. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679 /30.10.2019 Πρόσκλησης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Υπομέτρο 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» (Εισηγήτρια: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κα Γιαννίτση Αλεξάνδρα)
  5. «Δέσμευση για ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μυρσίνης και Ανδραβίδας», η οποία έχει υποβληθεί με αρ. πρωτ. 3946/27-03-2019 στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης, όταν αυτό εκπονηθεί. (Εισηγήτρια: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κα Γιαννίτση Αλεξάνδρα)
  6. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Κος Κεκάτος Διονύσιος)
  7. Έγκριση διορθωτικής πράξης εφαρμογής κληρονόμων Κατσάπη Αναστασίου στο Ο.Τ. Γ74Α στην επέκταση του σχεδίου πόλης Λεχαινών(Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Κεκάτος Διονύσιος)
  8. Ανάκληση της αριθ. 267/2014 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα : Δωρεάν παραχώρηση ανενεργού ακινήτου που βρίσκεται στην θέση Θανασουλέικα Τ.Κ. Καπελέτου, στο Σύλλογο Ξωμάχων “ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ” προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως έδρα του Συλλόγου (Εισηγητής: Α/Δ Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Κος Βαγγελάκος Παναγιώτης)
  9. Ενημέρωση δημοτικού Συμβουλίου για απολογισμό έτους 2019 και προγραμματισμό έτους 2020 του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας (Εισηγητής: Δήμαρχος Κος Λέντζας Ιωάννης)