Σύντομα η επαναλειτουργία κολυμβητηρίου Πύργου & γηπέδου Κατακόλου

Δυο μεγάλα αθλητικά έργα, που θα αναβαθμίσουν καίρια τον αθλητισμό του δήμου Πύργου, αλλά και όλης της Ηλείας, μπήκαν στην τελική ευθεία υλοποίησής τους, με τον Δήμο Πύργου να προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)  για την επιλογή  αναδόχου κατασκευής τους.

Τα δυο αυτά μεγάλα αθλητικά έργα είναι :

1) «Επαναφορά λειτουργικότητας ανοικτού κολυμβητηρίου Δ. Πύργου»

2) «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Κατακόλου»

 

Το πρώτο έργο «Επαναφορά λειτουργικότητας ανοικτού κολυμβητηρίου Δ. Πύργου» έχει προϋπολογισμό 257.000,00€ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) και σύμφωνα με τους όρους διεξαγωγής του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους  ως τις 12/02/2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 πμ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/02/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι  ΠΕΝΤΕ  (5) μήνες από την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού.

 

Το δεύτερο έργο «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Κατακόλου» έχει προϋπολογισμό 47.600,00€ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) και σύμφωνα με τους όρους διεξαγωγής του, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26/02/2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πύργου , Αγίου Σπυρίδωνος 31 στον Πύργο Ηλείας. Η συνολική προθεσμία του έργου ορίζεται και εδώ σε  ΠΕΝΤΕ (5) μήνες.

Με την υλοποίηση αυτών των δυο σημαντικών έργων, θα έχουμε αναβάθμιση των παρεχόμενων αθλητικών υπηρεσιών στους δημότες του Πύργου, ενώ αναφορικά με την Επαναφορά λειτουργικότητας του ανοικτού κολυμβητηρίου Δ. Πύργου, ένα όνειρο πολλών ετών για την πρωτεύουσα του νομού, η ύπαρξη ενός λειτουργικού χώρου για την εκμάθηση κολύμβησης θα γίνει πραγματικότητα.

Μην ξεχνάμε πως σύντομα θα έχουμε νεότερα και με την αποκατάσταση της στεγανότητας του κλειστού γυμναστηρίου Πύργου.