ΤΧΣ: Αυξάνει τις απολαβές του CEO για να βρει κατάλληλο υποψήφιο

Στην αύξηση των ετήσιων απολαβών του διευθύνοντα συμβούλου του προχώρησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), με στόχο να καλύψει τη θέση.
Όπως έγινε γνωστό, το εύρος της αμοιβής θα κυμαίνεται από 180.000 έως 270.000 ευρώ, ενώ η διάρκεια του διορισμού μπορεί να ανανεωθεί και δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2020.
Η προηγούμενη πρόσκληση προέβλεπε ετήσιες απολαβές έως 220.000 ευρώ. Σκοπός της Επιτροπής Επιλογής του Ταμείου με την αύξηση των αποδοχών είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα.
Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη διαδικασία δεν έκλεισε επιτυχώς, καθώς ο υποψήφιος που επελέγη για τη θέση αρνήθηκε να την αναλάβει, επικαλούμενος τη μικρή διάρκεια της θητείας.
Απαραίτητα προσόντα
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:
* Εκπαίδευση: Πτυχίο πανεπιστημίου, ιδανικά σε Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων.
* Γλώσσες: Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια στα ελληνικά θα θεωρηθεί πολύ σημαντικό επιπρόσθετο προσόν.
* Γνωστικό Αντικείμενο: Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα επιλεγεί μεταξύ προσώπων με πολυετή επαγγελματική εμπειρία με αποδεδειγμένο, επιτυχημένο ιστορικό στον χρηματοοικονομικό τομέα, ευρύτητα επιχειρηματικού πνεύματος, επιτυχημένο ιστορικό ως Διευθύνων Σύμβουλος ή υψηλόβαθμο στέλεχος («C-Suite executive») σε αντίστοιχη χρηματοοικονομική εταιρεία ή οργανισμό. Εμπειρία και έκθεση σε διεθνές περιβάλλον και εμπειρία σε ελεγκτικά, νομικά και ρυθμιστικά θέματα, θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.
* Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν ιστορικό επιτυχημένων επιχειρηματικών αποφάσεων και να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία βέλτιστων πρακτικών, ιστορικό και συμμετοχή σε πολύπλευρες και σύνθετες καταστάσεις με έντονους και πιεστικούς ρυθμούς εργασίας, να διαθέτουν εμπειρία σε πολύπλοκες επιχειρηματικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών αναδιαρθρώσεων και διοικητικών βελτιώσεων, καθώς και εμπειρία στη διαχείριση των θεμάτων και ενδιαφερόντων των επενδυτών. Άριστες διοικητικές ικανότητες, υψηλές διαπραγματευτικές δεξιότητες και αδιαμφισβήτητο επιχειρηματικό ήθος θεωρούνται απαραίτητα.
* Επιβεβαιωμένη ανεξαρτησία από οργανισμούς, συστημικές τράπεζες, κυβερνήσεις και δανειολήπτες είναι προαπαιτούμενο. Προηγούμενη εμπειρία σε οργανισμό γνωστό για την άψογη ηθική και ακεραιότητά του, άνω του μέσου όρου ιστορικό επιτυχιών και κουλτούρας που έχει προσελκύσει, αξιοποιήσει και διατηρήσει κορυφαία στελέχη, θα θεωρηθεί σημαντικό επιπλέον προσόν.
* Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα διοριστεί υπό τον όρο της απουσίας οποιασδήποτε προσωπικής ή νομικής σύγκρουσης συμφερόντων ή συναφών περιορισμών, όπως αυτοί περιγράφονται στα άρθρα 4 και 16β του Ν.3864/2010. Οι αιτούντες θα προσκληθούν να επιβεβαιώσουν τα ανωτέρω και με το διορισμό θα υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.