Τριακόσιες προτάσεις για επενδύσεις σε 4στερα και 5στερα ξενοδοχεία

Το 16ο συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, αποτελεί «εργαλείο» για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, καθώς αναλύονται όλα τα δεδομένα, παρουσιάζονται οι τάσεις για το μέλλον και βέβαια προτάσεις για μια ακόμα καλύτερη πορεία.

Η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, παρουσίασε το πλαίσιο  των δράσεων για την προώθηση της Ελλάδας ως παγκόσμιο ελκυστικό και ασφαλή προορισμό 365 ημέρες το χρόνο, την ισχυροποίηση του θεσμικού της ρόλου στον παγκόσμιο τουρισμό και την επίτευξη του στόχου για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη,  που  αποτελούν κυβερνητική προτεραιότητα.

Η υλοποίησή της πραγματοποιείται μέσα από τη συνεργασία και των συντονισμό του Υπουργείου και του ΕΟΤ με τις 13 Περιφέρειες, τους Δήμους, τα Επιμελητήρια, των αναπτυξιακών και τουριστικών φορέων και τον ιδιωτικό τομέα.

Επιδίωξη είναι κάθε Περιφέρεια να αναπτυχθεί τουριστικά με όρους βιωσιμότητας και τα οφέλη να διαχυθούν στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, νέα επιχειρηματικότητα, νέα επαγγελματική δραστηριότητα και νέες πηγές εσόδων.

Αναφέρθηκε επίσης στις υψηλότερες ιστορικά επιδόσεις που έχουν επιτευχθεί σε όλα τα τουριστικά μεγέθη τα τρία τελευταία χρόνια, ενώ σημείωσε ότι υπάρχει αύξηση του εγχώριου και διεθνούς ενδιαφέροντος, που αποτυπώνεται στον μεγάλο αριθμό προτάσεων: περισσότερες από 300 για επενδύσεις σε 4στερα και 5στερα ξενοδοχεία από τις αρχές του 2016 καθώς και για αδειοδοτήσεις σε ειδικές τουριστικές υποδομές, και 251 φάκελοι ξενοδοχειακών επενδύσεων στον επενδυτικό νόμο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Τουρισμού αναβάθμισε τις σχέσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και τον ΟΟΣΑ.

Η Ελλάδα εξελέγη για πρώτη φορά στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για την περίοδο 2018-2021, ανέλαβε για πρώτη φορά την προεδρία της Υψηλού Επιπέδου Συνάντησης του ΟΟΣΑ για τον Τουρισμό στο Παρίσι, συνδιοργάνωσε στην Αλεξανδρούπολη  το πρώτο από τα δύο διεθνή φόρα για το Δυτικό Δρόμο του Μεταξιού, από κοινού με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και την Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακήρυξε με το Υπουργείο Πολιτισμού της Ρωσίας το Έτος Τουρισμού  Ελλάδας- Ρωσίας (2017-2018), είναι σε στενή συνεργασία με  τουριστικούς και επιχειρηματικούς φορείς της Κίνας  για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος και των επενδύσεων, στο πλαίσιο του έτους πολιτιστικών ανταλλαγών Ελλάδας- Κίνας, συμμετέχει για πρώτη φορά στα διακρατικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα INTERREG ως εταίρος, εξασφαλίζοντας εναλλακτικούς και επιπλέον πόρους για την προώθηση έργων και δράσεων στο θεματικό τουρισμό και την ενδυνάμωση των διακρατικών συνεργασιών, ενώ εξασφαλίζει τη διοργάνωση ετησίων συνεδρίων των κορυφαίων Ενώσεων Τουριστικών Πρακτόρων.

Εξάλλου, το βίντεο παραγωγής του ΕΟΤ “Greece – A 365-Day Destination” επελέγη ως το κορυφαίο βίντεο για το 2017 ευρωπαϊκού προορισμού, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, με παράλληλες πρωτιές και διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις.

Τώρα, όσον αφορά στο μέλλον, η υπουργός αναφέρθηκε  στο πλαίσιο των δράσεων που περιλαμβάνουν:

·   Tη σύσταση  Φόρουμ Αγροδιατροφής- Βιομηχανίας και Τουρισμού με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομίας &  Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Με την κεντρική κατεύθυνση και συντονισμό της Πολιτείας,    το φόρουμ θα   επεξεργάζεται και προτείνει τις κατάλληλες πολιτικές και θα ενθαρρύνει τη  δημιουργίας αλυσίδων αξίας, δικτυώσεων και άλλων συνεργατικών σχημάτων των τουριστικών και των παραγωγικών επιχειρήσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.

·   Την υποστήριξη του «Ελληνικού Πρωϊνού» στα ξενοδοχεία του εποπτευόμενου φορέα Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ιδιωτικές πρωτοβουλίες για την προώθηση και προβολή της γαστρονομίας στο εξωτερικό.

·   Τη χορήγηση Σήματος Ελληνικής Κουζίνας στις επιχειρήσεις.

·   Τη χορήγηση ειδικού σήματος  Επισκέψιμου Οινοποιείου

·   Τον καθορισμό με ΚΥΑ των προδιαγραφών των τουριστικών καταλυμάτων και τη δυνατότητα  ένταξής τους στα προγράμματα του ΕΣΠΑ (Leader ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

·   Την προετοιμασία ΚΥΑ για τον καθορισμό των προϋποθέσεων, προδιαγραφών και όρων λειτουργίας για την άσκηση ατομικών ή ομαδικών αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού.

·   Ο θεματικός τουρισμός έχει προβλεφθεί και εντάσσεται στις επιλέξιμες δραστηριότητες  στο πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί μέσω του ΕΠΑΝΕΚ(ΕΣΠΑ 2014-2020) για την ενίσχυση έως 50% της ίδρυσης νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

·   Τη στήριξη δράσεων και προγραμμάτων βιώσιμου τουρισμού, όπως η πρωτοβουλία του ομίλου TUI και του ευρωπαϊκού  δικτύου  Futouris για την ανάδειξη της Κρήτης    σε πρότυπο προορισμό διακοπών βιώσιμης διατροφής.

·   Τη στενή συνεργασία με τον  φορέα Enterprise Greece για την συντονισμένη προώθηση και προβολή των εξαιρετικών ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.

Αναφέρθηκε  ακόμη  στο ενισχυμένο πρόγραμμα παγκόσμιας προώθησης και προβολής  με φορέα υλοποίησης τον ΕΟΤ που περιλαμβάνει δυναμική μεικτή διαφήμιση, συνδιαφήμιση με τους μεγαλύτερους τουρ οπερέιτορς, ενισχυμένη παρουσία στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις, προβολή στις μεγαλύτερες παγκόσμιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, εκτεταμένες προωθητικές δράσεις στα social media και με το μεγαλύτερο αριθμό διοργάνωσης ταξιδίων εξοικείωσης.

 

 

 

Πηγή: news247.gr