Ελλάδα

Έρευνα για τις υιοθεσίες: Πόσο μειώθηκαν, το προφίλ των βιολογικών και των θετών γονέων

Οι υιοθεσίες για το 2019 σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ανέρχονται σε 283 έναντι 333 το 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15%. Οι υιοθεσίες θηλέων ανήλθαν σε 146 και οι υιοθεσίες αρρένων σε 137 παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,3% και 18,9% αντίστοιχα σε σχέση με το 2018.

Οι θετοί γονείς κατά κύριο λόγο, είναι δύο σύζυγοι. Στην κατηγορία αυτή παρουσιάστηκε μείωση κατά 17,4% στις πράξεις υιοθεσίας σε σχέση με το 2018. Μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε στις υιοθεσίες από θετούς γονείς που είναι σύζυγοι του ενός βιολογικού γονέα (283,3%).

Όσον αφορά στη νομική κατάσταση των βιολογικών γονέων των υιοθετηθέντων τέκνων, τη μεγαλύτερη κατηγορία αποτελούν τα τέκνα που γεννήθηκαν εκτός γάμου. Από τη σύγκριση των εν λόγω στοιχείων μεταξύ των ετών 2018 και 2019 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των πράξεων υιοθεσίας κατά 51,7% στην κατηγορία των τέκνων που γεννήθηκαν εντός γάμου.

Όλη η επικαιρότητα