Ηλεία

Έρχεται η ΔΕΥΑ στο Δήμο Πηνειού

Θέμα ημερών είναι πλέον η  σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) για τον Δήμο Πηνειού με έδρα το Βαρθολομιό, ιδέα του δημάρχου Ανδρέα Μαρίνου, που σύντομα πήρε σάρκα και οστά.

Στην  οικονομοτεχνική μελέτη για την ίδρυση ΔΕΥΑ, αναλύονται οι λόγοι της απόφασης και οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν.

Οι βασικότεροι λόγοι, σύμφωνα με τη μελέτη, που οδηγούν στην ανάγκη ίδρυσης ΔΕΥΑ είναι η χαμηλή εισπραξιμότητα, με βάση τα στοιχεία της προσωρινής Λογιστικής κατάστασης, καθώς οι απαιτήσεις από τον τομέα της Ύδρευσης ανέρχονταν σε 787.331,89 ευρώ, το οποίο σημαίνει απλήρωτους λογαριασμούς 18 μηνών περίπου, καθώς και χαμηλό έσοδο ανά κάτοικο σε σχέση με τους γειτονικούς Δήμους, γεγονός που σύμφωνα με τους αρμόδιους οφείλεται κυρίως σε παράνομες συνδέσεις και έλλειψη επαρκών καταμετρήσεων.

Αντικείμενο των εργασιών της νέας Επιχείρησης θα είναι η παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του «νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, η συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και η παραγωγή των «επεξεργασμένων αστικών λυμάτων, κατάλληλων για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, η  μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, κλπ.

Επιπλέον η μελέτη προβλέπει ότι η ανάπτυξη της ΔΕΥΑ θα επιφέρει και ποιοτικά οφέλη στην περιοχή και στην Οικονομία γενικότερα, καθώς ο δήμος θα αποκτήσει εταιρεία εξειδικευμένη στη διαχείριση του νερού, η οποία θα ελέγξει τις παράνομες συνδέσεις και τους απλήρωτους λογαριασμούς, με σκοπό την ισότιμη τιμολόγηση, θα αξιοποιήσει την υψηλή τεχνολογία και θα βελτιώσει την ποιότητα του νερού, θα συμβάλει στη μείωση της ανεργίας και θα συμβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη με βάση την περιοχή εγκατάστασης,.

Η ΔΕΥΑ Πηνειού κρίνεται οικονομικά βιώσιμη καθώς θα συμβάλει στην ανάπτυξη και θα οργανωθεί με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση του νερού.

Όλη η επικαιρότητα