Ηλεία Οικονομία

Αγροδιατροφή τουρισμός – πολιτισμός: Υλοποιούνται έργα στην Ηλεία που είναι «προίκα» της αναπτυξιακής

Ακούστε το άρθρο

Πέντε ευρωπαϊκά προγράμματα ύψους πάνω από ένα
εκατ. ευρώ υλοποιούνται στην Ηλεία, τα οποία συνδέουν τον τουρισμό με την
αγροδιατροφή, τον πολιτισμό με τον τουρισμό

Όπως ανέφερε χθες από τον Πύργο ο περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας, Απ. Κατσιφάρας, στο πλαίσιο των εργασιών της διήμερης τεχνικής
συνάντησης του έργου InnoXenia, που πραγματοποιείται από χθες στην αίθουσα του
Μικρού Συνεδριακού της Π.Ε. Ηλείας, τα έργα είναι «προίκα» της Αναπτυξιακής και
στοχεύουν στην καινοτομία του τουριστικού κλάδου ώστε να βελτιωθεί η
ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

«Ξεκινάμε από την Ηλεία την καινοτομία στον
τουρισμό, γιατί Τουρισμός και Ηλεία είναι συνδεδεμένες έννοιες και γιατί οι
αρχές του προγράμματος “InnoXenia”, μπορούν να έχουν εφαρμογή στην Ηλεία, όπου
συναντώνται η ιστορία, ο πολιτισμός, ο Ολυμπισμός και το πλούσιο φυσικό απόθεμα
»
τόνισε ο κ. Κατσιφάρας και παρουσίασε συνοπτικά τα πέντε
προγράμματα που «τρέχουν» στον νομό μας.

Τα προγράμματα είναι:

·        
Το «Βαλκανικό Δίκτυο Ιδεών Αειφόρου
Καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό τομέα». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά
την εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων στον τομέα των γεωργικών
προϊόντων διατροφής. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 156.775 ευρώ και
ολοκληρώνεται τα τέλη του 2019.

·        
 Διασυνοριακές αγροδιατροφικές
θερμοκοιτίδες-
Υποστήριξη
της θερμοκοιτισης σε καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε
θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος της περιοχής του προγράμματος. Αναμένεται μέσω
του προγράμματος να υποστηριχθεί η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα, στις ΜΜΕ
επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα. Επίσης, διαμορφώνεται ένα νέο μοντέλο
λειτουργίας των θερμοκοιτίδων, στενά συνδεδεμένο με την καινοτομία σε
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Ο πρ/σμος του έργου ανέρχεται σε 260.530 ευρώ
και ολοκληρώνεται το 2020.

·        
Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική
ένταξη. Στόχος του έργου είναι να συμβάλλει στην προστασία και ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς. Τη βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες
σε δημόσιους χώρους καθώς και με άλλες δράσεις κοινωνικής ένταξης. Προβλέπονται
σημαντικές πιλοτικές παρεμβάσεις. Ειδικότερα υπάρχει αναγκαιότητα για την
αποκατάσταση πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες στον Αρχαιολογικό Χώρο του
Νέου Μουσείου Αρχαίας Ολυμπίας. Εκεί θα υλοποιηθούν δράσεις παρεμβάσεων
διαμόρφωσης με τη Συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας. Ο προϋπολογισμός του
προγράμματος ανέρχεται σε 403.951 ευρώ και θα ολοκληρωθεί το 2020.

·        
      Προώθηση ελκυστικότητας περιοχής μέσω
πεζοπορίας
και εισαγωγή διαφορετικής τουριστικής προσέγγισης σε συνεργασία
με τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας. Το έργο στοχεύει
στη δημιουργία θεματικών διαδρομών: υδροβιότοποι, ορεινά μονοπάτια, ιστορικές
διαδρομές χρησιμοποιώντας σημάνσεις, διαδραστικούς χάρτες και εφαρμογές που
επιτρέπουν σε κάθε επισκέπτη ξεχωριστά να περιηγηθεί στις επιλεγμένες
διαδρομές. Τα βασικά αποτελέσματα του έργου θα είναι η δημιουργία 30 θεματικών
διαδρομών στην Δυτική Ελλάδα (10 ανά Περιφερειακή Ενότητα) και 21 θεματικών
διαδρομών στην Ιταλία, η αξιοποίηση 150 κωδικών σημείων και 5 εξατομικευμένων
διαδρομών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Ο
πρ/σμος του προγράμματος ανέρχεται σε 134.970 ευρώ και θα ολοκληρωθεί το 2020.

·        
“InnoXenia: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής –
Ιονίου

Στο έργο προβλέπεται δικτύωση μεταξύ των μελών, μέσω μίας Τεχνολογικής
Πλατφόρμας για τον Τουρισμό, και ενεργό συμμετοχή τους σε όλες τις δράσεις του.
Συμβάλει στην άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων που
υφίστανται στον ιδιαίτερα κρίσιμο για την οικονομία τομέα του Τουρισμού με τη
δημιουργία της Τουριστικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας και τη δικτύωση – ενεργό
εμπλοκή παραγόντων του δημοσίου, ιδιωτικού τομέας, τους φορείς έρευνας,
ανάπτυξης και τους κοινωνικούς φορείς
.

Όπως
ανέφερε ο περιφερειάρχης, τα έργα δημιουργούν δέκα θέσεις εργασίας και έχουν
συγκεκριμένη στόχευση.

«Θέλουμε
να αλλάξουμε τα παραγωγικά και οικονομικά δεδομένα, επιδιώκοντας να
συνδιαμορφώσουμε μια βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη. Θέλουμε να λειτουργούμε
αποκεντρωμένα και αποτελεσματικά, με διαφάνεια και αξιολόγηση. Αυτό είναι
δημοκρατία, ευθύνη και προσφορά στον τόπο μας. Είμαστε θεσμός που νοιάζεται με
την ίδια δημοκρατική ευθύνη για όλες τις περιφερειακές ενότητες. Θέλουμε το
δίκαιο να είναι συστατικό τηςπολιτικής μας», είπε ο κ. Κατσιφάρας ευχαριστώντας
όλους τους συντελεστές της προσπάθειας.

Όλη η επικαιρότητα