Ηλεία

Ανακοίνωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος- ∆Ε∆∆ΗΕ

Aύριο Τετάρτη 20/1/2021 και από ώρα 09:00 έως 11:00 στην οδό Παπαφλέσσα
από αρχή έως γραµµές ΟΣΕ της πόλεως Αµαλιάδας του ∆ήµου Ήλιδας.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύµα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο
λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ∆Ε∆∆ΗΕ
θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύµα. Έτσι για λόγους
ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου
ακόµα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήµατος.

Πληροφορίες για τις προγραµµατισµένες διακοπές ανά περιοχή, καθηµερινά
αναρτώνται στο site του ∆Ε∆∆ΗΕ www.deddie.gr.

Όλη η επικαιρότητα