Ηλεία

Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ): Αυτά είναι τα ιδιωτικά έργα…

Οι τροποποιημένοι πίνακες κατάταξης.
Ακούστε το άρθρο

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ) γνωστοποίησε χθες σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι μετά την έγκριση από την  ΕΔΠ CLLD/LEADER, σε συνέχεια της πρόσθετης υπερδέσμευσης για ιδιωτικά έργα που εγκρίθηκε από τον ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας(www.anol.gr), ο οριστικός πίνακας κατάταξης των ιδιωτικών έργων της 1ης Προκήρυξης(67/2019) του Τοπικού Προγράμματος με την τελευταία τροποποίηση.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 67/2019

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)     

Τίτλος Πράξης      Αιτούμενο ποσό δημόσιας δαπάνης       Ποσό Δ.Δ  έγκρισης                         

 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 14.238,56 14.238,56 ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ
 2. ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΛΦΕΙΟΣ ΙΚΕ ΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ 31.100,98 22.155,00 ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ
 3. ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΜΑΤΩΝ 199.405,07 139.567,25 ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 244.744,61- 175.960,81   

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής                                 

Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)     

Τίτλος Πράξης     Αιτούμενο ποσό δημόσιας δαπάνης Ποσό Δ.Δ  έγκρισης                      

 1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ‘ΘΕΟΞΕΝΙΑ’ 199.863,50 186.086,21
 2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 194.971,11 182.356,14
 3. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 38.978,37 37.255,88
 4. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 199.549,98 151.376,80
 5. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 55.261,40 22.432,42
 6. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 199.370,89 180.301,23
 7. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 72.349,32 56.469,07
 8. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 74.013,71 46.857,26
 9. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ,ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 35.319,89 33.504,33
 10. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΡΕΝΑ 12.143,95 10.089,95

ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ      1.081.822,12 – 906.729,29   

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής                             

Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)     

Τίτλος Πράξης        Αιτούμενο ποσό δημόσιας δαπάνης     Ποσό Δ.Δ  έγκρισης                         

 1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 95.821,76 88.078,00
 2. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 53.820,00 34.515,00
 3. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33.327,32 28.380,82
 4. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 89.973,00 79.040,00
 5. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΜΙΚΤΟ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ 60.193,08 42.001,71

ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 333.135,16 – 272.015,53   

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής            

Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)           

Τίτλος Πράξης      Αιτούμενο ποσό δημόσιας δαπάνης       Ποσό Δ.Δ  έγκρισης                         

 1. ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΕΓΧΥΤΗΡΩΝ 40.937,00 39.572,00
 2. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 62.083,82 56.931,49
 3. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 165.587,50 164.222,50
 4. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ 18.901,89 3.051,10

ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 287.510,21- 263.777,09   

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής               

Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)     

Τίτλος Πράξης       Αιτούμενο ποσό δημόσιας δαπάνης      Ποσό Δ.Δ  έγκρισης                         

 1. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 299.575,67 273.905,68
 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 299.584,76 274.248,76
 3. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΞΟΠΟΙΙΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ 70.249,31 67.899,47
 4. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 47,90 254.990,20 227.242,87
 5. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 292.769,62 270.066,49
 6. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ» 32.230,04 31.320,04
 7. ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 242.813,17 226.498,17
 8. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ 135.634,26 111.809,08
 9. ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 221.388,50 207.025,00
 10. ΕΛΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 268.360,63 255.861,91
 11. ΜΕΤΑΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 37,09 299.985,49    278.141,82
 12. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 67.618,42 53.675,02
 13. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 80.600,00     75.100,00
 14. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 127.596,33 104.243,46
 15. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΥΡΑ ΗΛΕΙΑΣ 208.680,00 203.995,50
 16. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 230.563,50 205.350,00
 17. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 34,40 167.000,00    162.312,50
 18. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΙΔΡΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ-ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ 33,30 136.729,97     134.134,25
 19. ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 33,10 261.922,60 248.577,60
 20. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΛΑΛΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 32,77 182.079,89    168.678,89
 21. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΚΛΑΔΕΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 99.125,00 88.600,00
 22. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΞΕΝΙΑ ΑΒΑΕ 299.993,62 272.770,62

ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

4.279.490,98  3.941.457,13 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.                          

Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)           

Τίτλος Πράξης      Αιτούμενο ποσό δημόσιας δαπάνης       Ποσό Δ.Δ  έγκρισης                         

 1. ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -CRUISING AND FLY 389.717,90 0,00
 2. ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -CRUISING AND FLY 389.717,90 389.717,90
 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 258.820,25 256.090,25
 4. OLYMPIA CAMP ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 273.899,96 169.980,58
 5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 14.843,59 13.868,16
 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 355.930,46 293.055,07
 7. ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 221.708,82 194.090,72
 8. ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 129.799,39 121.155,78
 9. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 216.325,12 187.506,63
 10. ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΚΟΒΑΤΟ 93.843,42 87.494,61
 11. ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 319.559,18 247.867,77
 12. ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 179.220,54 149.669,08
 13. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 266.128,56 233.701,30
 14. ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΡΚΟΥΔΙ 229.578,73 220.579,33
 15. ΙΔΡΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 107.296,24 103.834,76
 16. ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 223.284,01 93.810,23

 

Όλη η επικαιρότητα