Ηλεία

Αντιπλημμυρικά έργα σε ποταμούς και χειμάρρους της Ηλείας- Προσωρινός ανάδοχος η “ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ”

Β. Γιαννόπουλος: ” με το νέο αυτό έργο να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις και να θωρακιστούν οι περιοχές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο”

Προσωρινός ανάδοχος του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμού: 9.300.000,00€ με Φ.Π.Α. αναδείχθηκε η εταιρεία “ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ”, με προσφορά 65,01% , ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά την διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης.

Στο διαγωνισμό κατέθεσαν προσφορά δώδεκα (12) οικονομικοί φορείς οι οποίοι κατά την πρώτη φάση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής τους έγιναν δεκτοί. Η «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» κατέθεσε οικονομική προσφορά 2.624.130,197 € χωρίς ΦΠΑ «Με την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία για ένα έργο που θα διασφαλίσει την συνέχιση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων.

Όλη η επικαιρότητα