Ηλεία Πολιτική

Απαντήσεις για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε Αλίφειρα, Ανδρίτσαινα, Ζαχάρω, και Φιγαλεία

Ακούστε το άρθρο

Απάντηση στην ερώτηση ομάδας βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (ανάμεσα τους και ο Ηλείος βουλευτής, Διονύσης Καλαματιανός), με θέμα «Αδειοδότηση ανεμογεννητριών στις δημοτικές ενότητες Αλίφειρας, Ανδρίτσαινας, Γορτυνίας, Είρας, Ζαχάρως, Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Οιχαλίας και Φιγαλείας», δόθηκε από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, και τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη.

Μενδώνη: «Δεν έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα στις αρμόδιες Υπηρεσίες»

Ειδικότερα η απάντηση της κας Μενδώνη αναφέρει πως «Σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠΠΟΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Επισημαίνεται ότι, οι αρμόδιες Υπηρεσίες και τα Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ προχωρούν στην εξέταση αιτημάτων και γνωμοδοτούν για την εγκατάσταση Αιολικών πάρκων, σύμφωνα με τον Ν. 3028/2002. Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην Ερώτηση για την εγκατάσταση 72 ανεμογεννητριών στις δημοτικές ενότητες Αλίφειρας, Ανδρίτσαινας, Γορτυνίας, Είρας, Ζαχάρως, Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Οιχαλίας και Φιγαλείας, διευκρινίζεται ότι έως σήμερα δεν έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

Σε περίπτωση που κατατεθούν τα εν λόγω αιτήματα θα ακολουθήσουν οι σχετικές κατά νόμον διαδικασίες για την έγκριση ή μη των εγκαταστάσεων, με γνώμονα την προστασία των αρχαιολογικών χώρων, των ιστορικών τόπων και των μνημείων των εν θέματι περιοχών».

Θεοχάρης: «Θα γίνει αξιολόγηση βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου»

Στην απάντηση του ο κ. Θεοχάρης επισημαίνει ότι «Το Υπουργείο Τουρισμού γνωμοδοτεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) επί συγκεκριμένου αιτήματος και βάσει φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά και μελέτες.

Μετά την ακύρωση των αποφάσεων έγκρισης των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ 3632/2015 και 519/2017), η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων προς χωροθέτηση πραγματοποιείται βάσει των προβλέψεων των Περιφερειακών Χωρικών Πλαισίων και των υποκείμενων επιπέδων χωρικού σχεδιασμού ώστε να διασφαλίζεται η σύνθεση αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων για την εκάστοτε περιοχή.

Επιπλέον, στο άρθρο 6 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο παρέχει ειδικότερες κατευθύνσεις για την χωροθέτηση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προβλέπονται περιοχές αποκλεισμού και ασυμβατότητας κατά την χωροθέτηση των αιολικών εγκαταστάσεων, με στόχο την προστασία πολιτιστικών μνημείων, οικοτόπων προτεραιότητας, οικιστικών περιοχών και άλλων χρήσεων.

Επιπρόσθετα, στο Παράρτημα ΙΙ του ως άνω Ειδικού Πλαισίου, προβλέπονται ελάχιστες αποστάσεις των αιολικών εγκαταστάσεων από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής, ώστε να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες συγκρούσεις χρήσεων γης και να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία και αποδεκτά επίπεδα όχλησης.

Συγκεκριμένα, στον Πίνακα Β’ ορίζονται αποστάσεις από “περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος”, στον Πίνακα Γ’ από “περιοχές και στοιχεία περιβαλλοντικής κληρονομιάς”, στον Πίνακα Δ’ “από οικιστικές δραστηριότητες”, στον Πίνακα Ε’ “από δίκτυα τεχνικής υποδομής και ειδικές χρήσεις” και στον Πίνακα Στ’ από “ζώνες ή εγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και μονάδες ή ζώνες τουριστικής δραστηριότητας και ορίζεται ότι οι αιολικές εγκαταστάσεις πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1.000 μ. από:

“….ΠΟΤΑ και άλλες Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα, θεματικά πάρκα, τουριστικούς λιμένες και άλλες θεσμοθετημένες ή διαμορφωμένες τουριστικά περιοχές (όπως αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της ΜΠΕ του αιολικού πάρκου για κάθε μεμονωμένη εγκατάσταση), τουριστικά καταλύματα και ειδικές τουριστικές υποδομές”.

Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού θα αξιολογήσει τις όποιες προτάσεις ανάπτυξης αιολικών εγκαταστάσεων, βάσει των παραπάνω κριτηρίων και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με γνώμονα την βέλτιστη εξισορρόπηση των αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων και την διατήρηση των περιβαλλοντικών, πολιτιστικών πόρων και των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών».

Όλη η επικαιρότητα