Ηλεία

Αποκεντρωμένη για προσφυγή Π. Θεοδωρακόπουλου: Νόμιμες οι αποφάσεις του Ανδρέα Μαρίνου

Νόμιμες έκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τις αποφάσεις του δημάρχου Πηνειού Ανδρέα Μαρίνου, με τις οποίες ανακλήθηκε ο διορισμός του Πάνου Θεοδωρακόπουλου  ως αναπληρωτή δημάρχου και Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας, Χωροταξίας, Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος για μη νόμιμες διαδικασίες από την πλευρά του δημάρχου, κρίθηκαν αβάσιμες. Ο κ. Θεοδωρακόπουλος ζήτησε την ακύρωση της ανάκλησης διορισμού, τονίζοντας ότι η απόφαση του κ. Μαρίνου στερείται ειδικής αιτιολόγησης καθώς δεν αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά, δεδομένα και στοιχεία που τεκμηριώνουν την ανάκληση του. Επίσης έκανε λόγο για παραβίαση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης, καθώς δεν κλήθηκε να προβάλει τις απόψεις του σε μια δυσμενή για αυτόν απόφαση.

Από την πλευρά της Αποκεντρωμένης τονίζεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του Δημάρχου Πηνειού  «παρίσταται πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη» με την επισήμανση ότι η Διοίκηση δεν μπορεί να υπεισέλθει στην εξέταση των λόγων στους οποίους βασίστηκε ο Δήμαρχος Πηνειού για να εκδώσει την απόφαση ανάκλησης, διότι δεν αποτελούν παραδεκτούς λόγους προσφυγής της νομιμότητας της πράξης, αλλά αφορούν τη σκοπιμότητά της.

Όσον αφορά την παραβίαση του δικαιώματος ακροάσεως, η Αποκεντρωμένη έκρινε πως αυτό το δικαίωμα, όπως έχει διαμορφωθεί νομολογιακά, καταλαμβάνει περιπτώσεις ατομικών διοικητικών πράξεων που περιέχουν ρύθμιση η οποία συνδέεται με την υποκειμενική συμπεριφορά του διοικουμένου και επιφέρει θετική βλάβη στα δικαιώματα ή τα έννομα συμφέροντά του, αλλά δεν εφαρμόζεται όταν η κρίση του διοικητικού οργάνου περί της συνδρομής των προϋποθέσεων έκδοσης της δυσμενούς διοικητικής πράξης (βάσει δέσμιας αρμοδιότητας) στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα.

«Επειδή, η ανάκληση του προσφεύγοντος ως Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας, Χωροταξίας, Ύδρευσης & Αποχέτευσης του Δήμου Πηνειού πραγματοποιήθηκε, για τους λόγους που αναφέρονται στο αιτιολογικό της προσβαλλόμενης απόφασης, συνεπώς υπήρξαν οι προϋποθέσεις και τα αντικειμενικά δεδομένα που επηρέασαν τη κρίση του κατεξοχήν αρμόδιου οργάνου (τον Δήμαρχο Πηνειού) για τη λήψη της συγκριμένης απόφασης. Κατά συνέπεια και ο δεύτερος λόγος της προσφυγής πρέπει να απορριφθεί», αναφέρει το σχετικό έγγραφο που υπογράφει η προϊσταμένη του τμήματος της Ηλείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Άννα Μητροπούλου.

Όλη η επικαιρότητα