Ηλεία

Αρχ. Ολυμπία: Δημοπρατήθηκαν έργα 1.290.322,58 ευρώ – Συνδετήριοι Δρόμοι με Πελόπιο, Πλάτανο και Φλόκα

Ακούστε το άρθρο

Στη δημοπρασία του έργου με τίτλο “ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ε.Ο. 74 (ΠΥΡΓΟΣ – ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ) ΜΕ Τ.Κ. ΠΕΛΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ – Τ.Κ. ΦΛΟΚΑ)” με προϋπολογισμό 1.290.322,58€ προ Φ.Π.Α. (24%) προχώρησε ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας.

Η συγκεκριμένη οδός αποτελεί τη βασική οδό επικοινωνίας με την ΤΚ Πελοπίου δεδομένης της πρόσβασης από την Εθνική Οδό Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας, έχει αυξημένη κυκλοφορία και απαιτεί βελτίωση των τεχνικών όσο και λειτουργικών χαρακτηριστικών της. Στη σημερινή κατάσταση δεν διαθέτει πρόσβαση πεζών, αποτελεί δε την μοναδική σύνδεση του οικιστικού ιστού της κοινότητας Πελοπίου με τις ιδιόκτητες αγροτικές εκτάσεις επί της Εθνικής Οδού.

Στην εν λόγω μελέτη προβλέπεται να γίνει καθαρισμός του ρέματος που εφάπτεται της οδού από αυτοφυή βλάστηση, κατασκευή συρματοκιβωτίων σε επικίνδυνες στροφές που έχουν παρουσιαστεί έντονες υποσκαφές και ενίσχυση επικίνδυνων τμημάτων με λίθους λατομείου καθώς και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε συνέχεια υφισταμένου τοίχου για προστασία της οδού από το πλησίον ρέμα.

Επίσης θα κατασκευαστούν νέα πεζοδρόμια πλάτους 1,50 μ. περίπου στην αριστερή πλευρά της οδού (θα χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένα κράσπεδα από σκυρόδεμα) με κατεύθυνση προς το Πελόπιο από την Εθνική Οδό Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας και μέχρι το γήπεδο Πελοπίου σε μήκος 1100,00 μ, επίσης πεζοδρόμηση μετά τη σιδηροδρομική γραμμή 300,00 μ. αριστερά και 160,00 μ. δεξιά του δρόμου καθώς και τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού σε όλο το μήκος των 1600,00 μ.

Επίσης προβλέπεται διαπλάτυνση και εξομάλυνση 3 επικινδύνων στροφών (γωνία σχεδόν 90ο) στη θέση του γηπέδου Πελοπίου στις οποίες δεν υφίσταται ορατότητα για τα οχήματα και εγκυμονούν κίνδυνο ατυχήματος.

Σε ολόκληρη την οδό προβλέπεται ασφαλτόστρωση σε όλο το πλάτος λόγω εγκάρσιων και διαμήκων τομών (ύδρευση, αποχέτευση κλπ) που έχουν υποχωρήσει και δημιουργούν ανώμαλο και επικίνδυνο οδόστρωμα και αντικατάσταση εγκαρσίων σχαρωτών στο τμήμα από σιδηροδρομική γραμμή έως την είσοδο του Πελοπίου. Τέλος προβλέπεται τοποθέτηση καθιστικών και κάδων απορριμμάτων και οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση της οδού.

Από Τ.Κ. Φλόκα έως Τ.Κ. Αρχαίας Ολυμπίας

Θα κατασκευαστούν νέα πεζοδρόμια πλάτους μέσου πλάτους 1,80 μ., από χυτό σκυρόδεμα με χρήση ξυλοτύπων στην δεξιά πλευρά της οδού με κατεύθυνση από την Αρχαία Ολυμπία προς το Φλόκα και μέχρι μήκους 850,00 μ, καθώς και τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού σε όλο το μήκος των 850,00 μ.

Επίσης θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης μήκους 400,00 μ. κυμαινόμενου ύψους από 1,50 μ έως 2,00 μ. για την υποστήριξη του πρανούς ανάντη του πεζοδρομίου. Τέλος προβλέπεται οριζόντια σήμανση της οδού.

Και στις τρεις ανωτέρω θέσεις θα κατασκευαστούν αγωγοί ομβρίων και φρεάτια που θα συνδεθούν με τα υφιστάμενα δίκτυα για την απορροή των ομβρίων και θα τοποθετηθούν καθιστικά και κάδοι απορριμμάτων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Όλη η επικαιρότητα