Οικονομία

ΑΣΕΠ: Απόφαση για 17 προσλήψεις στη Βουλή

Σε τελική φάση μπαίνει η διαδικασία για την έκδοση της προκήρυξης 17μόνιμων προσλήψεων στη Βουλή, με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο (16/10), καθορίζεται ο αριθμός θέσεων για τη Βουλή των Ελλήνων, που πληρούνται από πρόσωπα που προστατεύονται από ειδικές κατηγορίες.

Το έγγραφο, όπως αναφέρεται στην απόφαση, εκδόθηκε σε συνάρτηση με την επικείμενη πλήρωση 17 κενών οργανικών θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στη Βουλή των Ελλήνων.

Μέσω της απόφασης, όπως είχε γράψει το workenter, εκτός των 17 προσλήψεων «ανοίγει» ο δρόμος για την κάλυψη -τουλάχιστον- 300μόνιμων θέσεων.

Η ύλη

Σημειώνεται ότι το 2010 προσελήφθησαν στη Βουλή 18 στενογράφοι, με διαδικασία γραπτού διαγωνισμού. 

Μέσω της προκήρυξης 1Γ/2010, οι τότε υποψήφιοι εξετάστηκαν στα μαθήματα:

  • Ελληνική στενογραφία
  • Επεξεργασία κειμένου σε Η/Υ
  • Θεωρητική απόδοση κειμένου
  • Στοιχεία δημοκρατικών θεσμών και λειτουργίας κοινοβουλίου

Με τη νέα προκήρυξη δεν προβλέπονται μόνο θέσεις στενογράφων αλλά και άλλων ειδικοτήτων.

Στελέχη του ΑΣΕΠ τόνιζαν ότι εάν επιλεγεί γραπτός διαγωνισμός, δεν θα έχουμε ουσιαστική διαφοροποίηση στην εξεταστέα ύλη.

Όλη η επικαιρότητα