ΕΠΣ Ηλείας

Αστέρας Αμαλιάδας: Ηθική δικαίωση από την ΕΠΟ μετά από 10 χρόνια

Δέκα χρόνια μετά, δικαιώνεται -ηθικά έστω-ο Αστέρας Αμαλιάδας, ο οποίος πού να βρει πλέον το δίκιο του, βλέποντας δυο φορές μέσα σε αυτό το διάστημα, να του αποστερείται η δυνατότητα να ανέβει σε μια επαγγελματική κατηγορία, με το τρικ του υποβιβασμού και της διαγραφής των χρεών άλλων συλλόγων.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ 

Με ανακοίνωσή της σήμερα η Διεύθυνση Αδειοδότησης της ΕΠΟ ξεκαθαρίζει τι ισχύει όσον αφορά στις ποδοσφαιρικές οφειλές των νέων ΠΑΕ που αποτελούν «κληρονόμοι» παλαιών ΠΑΕ , έχοντας ίδια ή ανάλογη επωνυμία και ίδιο ή ανάλογο σήμα και χρώματα:

Σε συμφωνία με το Παράρτημα I, Άρθρα 4, 5 του ΚΑΠ και το Άρθρο 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης:

 

«κάθε νέα Π.Α.Ε., που ιδρύεται (με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία και το ίδιο ή ανάλογο σήμα και χρώματα) ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές σε ποσοστό 50% αυτών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Π.Α.Ε. που υποβιβάστηκε και έχει τεθεί σε εκκαθάριση».

Βάσει των παραπάνω, καλούνται οι πιστωτές των εταιρειών που εμπίπτουν στην εν λόγω διάταξη να γνωστοποιήσουν στην Διεύθυνση Αδειοδότησης τις υφιστάμενες οφειλές προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (τελεσίδικες αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, συμφωνίες διακανονισμού/εκχώρησης, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, εντολές πληρωμής κλπ)“.

Όλη η επικαιρότητα