Πολιτική

Αυγερινοπούλου: Παράταση των συμβάσεων για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Την παράταση των συμβάσεων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο είναι εισηγήτρια η Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, με τίτλο: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Η αρχική πρόβλεψη ήταν να δοθεί παράταση έως το τέλος του έτους. Ωστόσοκαι μεεισήγηση της Δρος Αυγερινοπούλου γιαπεραιτέρω παράταση, καθώς βρίσκεται εν εξελίξει η διαγωνιστική διαδικασία,η εν λόγω διάταξη του Υπουργείου προβλέπειτην παράταση των συμβάσεων μέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων από τον ΑΣΕΠ με γνώμονα τη διευκόλυνση των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων που θα διοριστούν, αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση αυτού του σημαντικού προγράμματος με έντονο κοινωνικό πρόσημο.

Όλη η επικαιρότητα