Οικονομία

Αύξηση κατώτατου μισθού: Τα 6 στάδια για την υλοποίηση της τροπολογίας

Στη διαδικασία της υλοποίησης μπήκε η τροπολογία της Κυβέρνησης που υπερψηφίστηκε από τη Ν.Δ., το ΚΙΝΑΛ και το Ποτάμι για την αύξηση του κατώτατου μισθού με την έναρξη της νέας χρονιάς. ‘Όπως είναι γνωστό στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α΄167), προστέθηκε η παρ.8, που καθορίζει τα στάδια που οδηγούν στη τελική απόφαση της Κυβέρνησης για το επίπεδο της αύξησης του κατώτατου μισθού που σήμερα ανέρχεται στα 586 ευρώ για τους υπαλλήλους και του κατώτατου ημερομισθίου που ανέρχεται στα 26,18 ευρώ για τους εργατοτεχνίτες. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας έως το τέλος του χρόνου θα οδηγήσει σε αύξηση του κατώτατου μισθού, μετά τις μειώσεις του 2012 και εν συνέχεια το «πάγωμα του», έως και σήμερα. Τα έξι στάδια, όπως προβλέπονται από την τροπολογία του υπουργείου Εργασίας είναι τα εξής:

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης προς από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, εντός τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου του 2018, προς τους εξειδικευμένους επιστημονικούς ερευνητικούς φορείς (Τράπεζα Ελλάδος, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ΟΑΕΔ,ΙΝΕ –ΓΣΕΕ, ΙΜΕ –ΓΣΕΒΕ, ΙΟΒΕ, ΚΕΠΕ,ΙΝΕΜΥ- ΕΣΕΕ) για να συντάξουν έκθεση, για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, με εκτιμήσεις για τη προσαρμογή στις επίκαιρες συνθήκες της οικονομίας.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ
Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης από τους ανωτέρω επιστημονικούς φορείς, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως της 31η Οκτώβριου του 2018.

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευόμενου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων,(ΣΕΒ, ΓΣΕΕ,ΓΣΕΒΕΕ,ΣΕΤΕ,ΕΣΕΕ,ΣΒΒΕ) με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση αργότερο έως την 15η Νοέμβριου του 2018.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευόμενων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών ,ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, το αργότερο έως την 30η Νοέμβριου του 2018.

ΠΕΜΠΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
Το σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του 2018.

ΕΚΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
Η εισήγηση από τον Υπουργό Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργικό Συμβούλιο, του κατωτάτου μισθού υπάλληλων και του κατωτάτου ημερομίσθιου των εργατοτεχνιτών, εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου του 2019.

Επιτροπή Διαβούλευσης

Η διαδικασία της διαβούλευσης συντονίζεται από διμελή επιτροπή αποτελούμενη, από τον πρόεδρο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) κ. Άγγελο Ζησιμόπουλο, ως εκπρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών και τον Γενικό Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, Ηλείο στην καταγωγή κ. Κωνσταντίνο Αγραπιδά, ως εκρπόσωπο του υπουργείου Εργασίας. Ο κ. Αγραπιδάς επελέγη από την υπουργό Εργασίας κ. Έφη Αχτσιόγλου γι αυτή τη νευραλγική θέση καθώς διαθέτει παράλληλα με την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία του στις εργασιακές σχέσεις, και την Ακαδημαϊκή ιδιότητα και εμπειρία, ως Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου.
Σε δηλωσή του στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Αγραπιδάς καταθέτει τη επιστημονική του άποψη για το συγκεκριμένο θέμα επισημαίνοντας: «Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν υπάρχει αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, για έξι συνεχή χρόνια- λόγω των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Το επίπεδο της αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, που θα προκύψει στο τέλος της διαδικασίας διαβούλευσης, εναρμονιζόμενο με τις ανάγκες της οικονομίας, θα βελτιώσει εισοδηματικά τη θέση των εργαζομένων, θα αυξήσει την αγοραστική τους δύναμη, με παράλληλη τόνωση της οικονομίας και θα μετριάσει τις οικονομικές ανισότητες» Σε πάνω από είκοσι περίπου χώρες της Ε.Ε., ο κατώτατος μισθός αποφασίζεται με απόφαση της Κυβέρνησης, μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ σε κάποιες από τις υπόλοιπες συμφωνείται με απόφαση των κοινωνικών εταίρων. Με το νέο επίπεδο του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, θα αμείβονται πλέον και οι εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών.»

Όλη η επικαιρότητα